PDA

View Full Version : Pokemon Tutorial 1. [ Các hướng dẫn] Quan trọng cho pokemon D/P (cần xem kỹ nhé)
 2. Hướng dẫn Pokemon Ruby & Saphire
 3. Để chơi và save/load được pokemon diamond/ pearl/ Platinum
 4. Cách bắt Lugia, Ho-oh, Celebi và các Pokémon hiếm trong G/S/C
 5. Ai muốn nhân giống pkmn G/S mời vào
 6. Cách bắt mew trong red/blue/green/yellow
 7. Hướng dẫn toàn bộ pokemon Crystal (có hình minh họa)
 8. Hướng dẫn Pokemon Shiny gold Beta 4 - 5
 9. Hướng dẫn hoàn chỉnh Pokémon Fire Red - Leaf Green
 10. Hiểu biết cơ bản khi chơi game pokemon (gym, nature, EV, IV...)
 11. Pokemon Mechanics Super Guide - Hiểu biết nâng cao về game Pokemon
 12. Vị trí các pokemon trong Pokemon Dungeon Red
 13. Các bản đồ trợ giúp khi chơi game pokemon
 14. [Hướng dẫn] Cách bắt Trio Regis và các Pokémon hiếm trong Emerald
 15. Hướng dẫn Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time/Darkness/Sky hoàn chỉnh
 16. BATTLE FRONTIER (Pokemon Emerald)
 17. Cách tăng tỉ lệ gặp Pokemon Shiny
 18. Wonder Mail Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team
 19. [Hướng dẫn] Pokemon R/S/E Contests
 20. [Hướng dẫn] Chơi pokemon Mystery Dungeon Red/Blue Rescue
 21. [Hướng dẫn] Hoàn chỉnh Pokemon Emerald
 22. Hướng dẫn cụ thể Pokemon Crystal
 23. Các hướng dẫn PKM có trong box - ĐỌC THẬT KỸ ĐẦU TIÊN (Cập nhật liên tục)
 24. Hướng dẫn về Underground (Pokemon D/P)
 25. Cách học Heat wave cho charlizard trong FR/LG
 26. Hướng dẫn trade bằng giả lập VBA link và NO$gba
 27. [Hướng dẫn] Pokemon Ruby Destiny (Pre Final V2, Final V2 và V3, V4)
 28. Egg Group (cũ)
 29. [Hướng dẫn] Pokemon Super Contest (D/P/Platinum)
 30. vài điều về pokemon snap
 31. [Hướng dẫn] Sử dụng IPSXP và IPS EXE
 32. [Hướng dẫn] Sử dụng ArtMoney để hack Pokemon
 33. Hướng dẫn Pokemon Ranger:Shadows Of Almia hoàn chỉnh
 34. Hướng dẫn chuyển file Save game DS có dạng .DUC hay .DSS thành SAV
 35. Hướng dẫn Pokemon Ranger (Ranger 1)
 36. Wondermail PMD2: Explorers Of Time/Darkness
 37. Ebook Pokemon Origami
 38. [Ebook] Pokémon Offical Nintendo Player's Guide
 39. Hướng dẫn Pokemon Diamond/Pearl hoàn chỉnh (new update 21/8)
 40. [Hướng dẫn] Pokemon pinbal R/S
 41. Hướng dẫn Pokemon Platinum hoàn chỉnh
 42. Hướng dẫn sử dụng Pokesav
 43. Hướng dẫn chơi Pokemon Trading Card Game!
 44. Walkthrough pokemon Light Platinum (GBA Hack)
 45. HD Pokemon Rijon Adventure
 46. [Hướng dẫn] Hướng dẫn trade các bản pokemon GBC bằng TGB_Dual
 47. HD Pokemon Liquid Crystal
 48. Hướng dẫn Pokemon Explorers Of Sky (Ruby Hack) hoàn chỉnh
 49. Battle tower trong pokemon Crystal
 50. Chỉ dẫn nhỏ cho Pokemon Ruby Destiny Rescue Ranger (Ruby Hack)
 51. Sự khác nhau về hình dáng của Pokemon đực và cái
 52. [Hướng dẫn] Sử dụng desmume để chơi các game NDS
 53. Pokemon Battle Seminar Guide
 54. [Hướng dẫn] sử dụng file save trong giả lập để chơi trên DS
 55. Một vài chỉ dẫn cho Pokemon Mystery Dungeon Explorers Of Sky
 56. Walkthrough Heart Gold and Soul Silver
 57. [Hướng dẫn] Pokemon Raptor
 58. [ Các hướng dẫn] Tổng hợp hướng dẫn và trình giả lập để khắc phục freeze, crash rom trong HG/SS
 59. [Hướng dẫn] Pokéathlon Guide (Pokémon Heart Gold/Soul Silver)
 60. [HGSS] Pokémon Gear
 61. [Hướng dẫn] Kết nối Wifi bằng giả lập DesMuMe
 62. [Ebook] Pokemon Guide
 63. [Video] Pokemon Heart Gold Soul Silver
 64. Nội quy box Pokémon Tutorial (revised 25/8/2015)
 65. Walkthrough Pokemon Black & White
 66. [Ebook] Hướng dẫn Pokemon Black & White
 67. Hướng dẫn pokemon flora sky hoàn chỉnh
 68. [Review][Sưu tầm] Quá trình phát triển của Pokemon
 69. [Hướng dẫn] Pokémon Musical
 70. Hướng dẫn lấy Eon Ticket và lên Southern Island trên giả lập ở R/S/E
 71. [Wiki] Biểu đồ thời gian, sự kiện trong Anime Pokemon
 72. [Hướng dẫn] Walkthrough Pokemon Conquest
 73. [Video] Walkthrough Pokemon Black 2
 74. [Hướng dẫn] Walkthrough Pokémon Black 2 - White 2
 75. [Hướng dẫn] Walkthrough Pokémon Light Platinum
 76. [Hướng dẫn] Pokemon Conquest
 77. [Hướng dẫn] Hướng dẫn sử dụng Pokegen
 78. [Hướng dẫn] Hướng dẫn hoàn chỉnh Pokemon X/Y
 79. [Hướng dẫn] Pokémon Breeding Guide