PDA

View Full Version : Tạp Chí Poke-Mega (For Everyone) 1. [OFFICAL Trial]Tạp chí Poke-Mega
 2. Nội dung Tạp Chí Poke-Mega cần có những chuyên mục gì?
 3. Chuyên mục Anime&Manga Group trên tạp chí
 4. Tạp chí Poke-Mega|PMiMag số 2
 5. Demo trang của Anime&Manga Group
 6. Theme 4 magazine project site
 7. Tạp chí Poke-Mega | PMiMag số 3 Official
 8. Bạn mong muốn ở PMiMag 4 chúng ta sẽ được đọc những gì ?????
 9. Tuyển 2 designer cho PMiMag4
 10. Họp nhóm PMiMAG 4
 11. PMiMag 4 - Official released on August 16th, 2010 !!!!
 12. Các thành viên của Magazine Group tập hợp tại đây !!!!!
 13. Bạn mong muốn ở PMiMag 5 chúng ta sẽ được đọc những gì ?????
 14. Trong Imag 5 này bạn muốn ai được phỏng vấn ? 2 người
 15. [PMiMag số 5]Tổng kết các ý kiến và đánh giá , sàng lọc
 16. Comment cho chủ đề PMiMAG 5 ( bìa )