PDA

View Full Version : Các hướng dẫn cho thành viên 1. Hướng Dẫn : Upload hình lên forum (có hình minh họa)
 2. Tổng hợp các hướng dẫn có trong box
 3. Hướng dẫn : CÁCH TẢI ROM TRONG POKE-MEGA VÀ CÁCH GIẢI NÉN
 4. Hướng dẫn : Cách đăng ký nhóm trong forum
 5. Hướng dẫn : Các thẻ vBCode thường dùng
 6. Thông tin : Các chức danh tại Poke-Mega
 7. Hớng dẫn : Cách lập 1 bảng bình chọn (Poll)
 8. Hướng dẫn : Hồ sơ cá nhân
 9. Hướng dẫn : CÁCH LƯU HÌNH VỀ MÁY TỪ THƯ VIỆN ẢNH CỦA FORUM
 10. Hướng dẫn : CÁCH DOWNLOAD FILE TORRENT
 11. Hướng dẫn : Cách chụp màn hình
 12. Hướng dẫn : Cách đăng ký vào diễn đàn
 13. Hướng dẫn : cách tạo avatar và chữ ký, cách post bài, Cách tính các chỉ số HP,MP
 14. Hướng dẫn cách viết tiếng việt trên Forum
 15. Hướng dẫn cách trang trí nhà trong POKE-MEGA
 16. Hướng dẫn: Trở lại giao diện khi cũ khi lỡ bấm vào giao diện Mobile của 4rum
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Table
 18. Hướng dẫn quyền mới cho Mod
 19. Cách trang trí profile (có minh họa hình ảnh)
 20. Hướng dẫn post bài cho mem mới