PDA

View Full Version : Poke-Mega Town  1. Trụ sở Poke-Mega Town
  2. Làm ảnh động cho Poke-Mega Town (có thưởng)
  3. Bình chọn cho Event trang điểm Pokemon
  4. Cut Sprite Gen 5 cho Town
  5. Vẽ Map hồ Gươm chào mừng năm mới 2012
  6. Edit move cho town và pokedex