PDA

View Full Version : Job Bulletin Board 1. Episode-Movie Guide project (xem bài đầu)
 2. Tuyển người cho group dịch truyện
 3. Thu thập lại các game Pokemon Hack
 4. Nơi test mem group Dex-Tutor
 5. Ý kiến về Cách Mạng Mới cho Poke-Mega !!!
 6. Về việc thành lập Group NEWS update post trong trang chủ
 7. BW trans jobs
 8. Viết tut Pokemon Ranger 3
 9. Cắt hình Pokemon yêu thích
 10. Cần uploader thời vụ phụ backup 1 số link
 11. Tuyển Nhân Lực Cho Group Fakemon Resourses