PDA

View Full Version : PM Journalist  1. Tuyển mem vào Group Journalist !
  2. Trụ sở Group Journalist & Uploader !
  3. Nơi báo nhận lương Group Journalist-Uploader
  4. Chọn host upload