PDA

View Full Version : Hacking Pokemon  1. Bạn thích bản REMAKE nào nhất?
  2. Cốt truyện tự nghĩ về pokemon Gen V
  3. Lịch sử hình thành và phát triển hack, remake Pokémon ở VN
  4. Event vẽ MAP
  5. Tools Update !!!!
  6. [Thảo luận]Có nên làm bản hack pokemon cho PKMG ?
  7. Pokemon Black & White: League of the Champions
  8. Poke-Mega Fake Dex - Giai Đoạn 3 Pokedex Data
  9. New P/J - Nên hay không
  10. Hỏi về Pokemon dark rising