PDA

View Full Version : Hacks Showcase 1. [Ruby Hack] Pokemon Battle Fire (Released beta 1 on 30/05/2007)
 2. Giới thiệu thông tin các bản hack
 3. [Ruby Hack] Pokemon Never Black and White (Released beta 1)
 4. [Emerald Hack] Pokemon Flora Sky (Final Version Released)
 5. [Fire Red Hack] Pokemon Zephyr (Released beta 1.1)
 6. [Ruby Hack] Pokemon Ruby Destiny - Rescue Rangers (Released beta 3.2)
 7. [Fire Red Hack] Pokemon Legend of Fenju (Released beta 1)
 8. [Ruby Hack] Pokemon Dark Begin (Released beta 1)
 9. [Ruby Hack] Pokemon Topaz ( Version )
 10. [Ruby Hack] Pokemon Crono (Released beta 2)
 11. [Fire Red Hack] Pokemon Dark Cry - The Legend of Giratina
 12. [Ruby Hack] Pokemon Light Platinum (Released beta 1.1 Bug's Fixed)
 13. [Fire Red Hack] Pokemon Liquid Crystal (Released beta 2.1)
 14. [Fire Red Hack] Pokemon Blue Sea Edition (Released beta 1)
 15. [Fire Red Hack] Pokemon Genesis (Released beta 3.2)
 16. Pokemon Raptor (FULL 15/02/2010)
 17. [Fire Red Hack] Pokemon Top Secret (Released beta 1.5)
 18. [Fire Red Hack] Pokemon Shiny Gold (Released beta 6.2.5)
 19. [Fire Red Hack] Pokemon Turquoise (Released beta 1.2 on 19/04/2010)
 20. Pokemon Heart Gold/Soul Silver Mods, Expert mod, No Trade Evolutions and Exclusives
 21. [Fire Red Hack] Pokemon Dark Cry
 22. [Fire Red Hack] Pokemon Legend of Pokemon!!
 23. [Ruby Hack] Pokemon Heroes
 24. Server + Client của Pokemon Online
 25. [Diamond Hack] Pokemon Bloody Diamond
 26. giúp cái này với
 27. Touhoumon Emerald
 28. game hack pokemon diamond and jade
 29. Game Pokemon XENOTIME
 30. [Black White Hack] Pokémon Blaze Black & Pokémon Volt White
 31. [Ruby Hack] Pokémon Snakewood Version
 32. [Fire Red Hack] Pokemon Sienna
 33. [Fire Red Hack] Moemon
 34. [BW Hack] Pokemon Pure White/Pitch Black
 35. Pokemon twillight
 36. Cho em xin cái hướng dẫn game pokemon flora sky(Final Verion)
 37. Pokemon Burning Ruby v0.3
 38. Pokemon Never Black and White
 39. Pokemon Flame of Rage
 40. Pokemon Crown [Diamond Hack]
 41. [Fire Red Hack] Pokemon Johto Adventures
 42. [Emerald Hack] Pokemon Awesome Version
 43. [Emerald Hack] Pokémon Saga - Pokémon DarkViolet
 44. [Fire Red Hack] Pokémon Dark Cobalt
 45. [Fire Red Hack] Pokémon Genesis Final Version
 46. [Fire Red Hack] Pokemon Shining Opal
 47. Xin game Pokemon Ruby Destiny ve4
 48. [Fire Red Hack] Moemon Shiny Gold ver 5.0
 49. [HGSS Hack] Pokémon UnovaHGSS
 50. Pokemon Battle Network
 51. Pokémon Sacred Gold & Pokémon Storm Silver
 52. [Emerald Hack] Pokemon Crystal Dust
 53. [Fire red hack] Pokemon Gust
 54. Pokémon - Liquid Crystal [Beta 3.1 Released!!]
 55. [Fire Red Hack] Pokémon AshGray Version
 56. [Fire Red Hack] Pokémon: Azure Horizons(Hack off the Year)
 57. [Hack of the Year 2007] Pokémon Prism
 58. [Silver hack] Pokémon Dark Future
 59. [Ruby Hack] Pokemon MITIC ISLAND
 60. Pokemon Expert Emerald ~ FINAL BETA RELEASED (Project Complete)
 61. Cần hướng dẩn chơi pokemon freeslyte
 62. [HG Hack] Pokemon HackGold DS
 63. [Fire Red Hack] Digimon Operation Digipedia (Beta 1 released)
 64. [Fire Red Hack] Pokemon: Adventure to Empire Isle
 65. Pokémon Blaze Black 2 & Pokémon Volt White 2 ~ Version 1.1
 66. Pokémon Hoenn White (Final Release 3.1.0)
 67. [FireRed Hack] Pokemon Adventure Red: Red story
 68. [White 2 Hack] Pokemon Hoen White 2 (Beta 1.0)
 69. [Gold hack] Pokemon RG
 70. [Ruby Hack] Pokemon SkyLine
 71. Pokemon Vietnamese Crystal (bản Mod kì lạ của Việt Nam gây chấn động thế giới POKE)
 72. [Ruby hack] Pokemon Mega Ruby
 73. Tổng hợp các bản hack Pokemon
 74. [Emerald Hack] [Emerald Hack] Pokémon Glazed! (Beta 6 Released)
 75. Pokemon Light Platinum Version NDS
 76. [HG/SS] Pokémon SunGold & Pokémon MoonSilver
 77. [GenVI] Pokémon Rutile Ruby and Star Sapphire
 78. [Fire Red Hack] [Fire Red Hack] Pokemon SunMoon FireRed
 79. Pokémon Emerald VN (beta)
 80. Pokémon Emerald Việt hóa (bản chính thức)
 81. cho xin rom hack pokemon X và Y