PDA

View Full Version : link down các bài nhạc của Megamanxuem
08-05-2008, 12:57 PM
http://img.photobucket.com/albums/v412/shadow2810/36ac6c91.jpg

Final Weapon Stage 1 (MX4)
(http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc3/22%20-%20X4%20-%20FINAL%20WEAPON%20STAGE%201.MP3)
Double (MX4) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc3/25%20-%20X4%20-%20DOUBLE.MP3)

Opening Stage X (MX5) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/03%20-%20X5%20-%20OPENING%20STAGE_X.MP3)

BURN DINOREX STAGE (MX5) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/17%20-%20X5%20-%20BURN%20DINOREX%20STAGE.MP3)

Sigma 2nd (MX5) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/26%20-%20X5%20-%20SIGMA%202nd.MP3)


BLAZE HEATNIX STAGE (MX6) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc5/09%20-%20X6%20-%20BLAZE%20HEATNIX%20STAGE.MP3)

SHIELDNER SHELDON STAGE (MX6) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc5/07%20-%20X6%20-%20SHIELDNER%20SHELDON%20STAGE.MP3)

GATE'S LABORATORY STAGE (MX6) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc5/16%20-%20X6%20-%20GATE'S%20LABORATORY%20STAGE.MP3)

cannon ball (MZ3) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_zero_zero1-3/2-47%20-%20Zero%203%20-%20Cannon%20Ball.mp3)

X5 - SPIKE ROSERED STAGE (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/15%20-%20X5%20-%20SPIKE%20ROSERED%20STAGE.MP3)
X5 - OPENING STAGE_X (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/03%20-%20X5%20-%20OPENING%20STAGE_X.MP3)
X5-Boss Battle (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/18%20-%20X5%20-%20BOSS.MP3)
X5 - OPENING STAGE ZERO (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc4/04%20-%20X5%20-%20OPENING%20STAGE%20ZERO.MP3)
Mega Man X6 - Opening Stage (Overseas Version) (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/Mega%20Man%20X6%20-%20Opening%20Stage%20(Overseas%20Version).mp3)
X6 - BOSS (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc5/13%20-%20X6%20-%20BOSS.MP3)
X6 - BLIZZARD WOLFANG STAGE (http://music.atomic-fire.com/mp3/ost_x_x1-6/disc5/08%20-%20X6%20-%20BLIZZARD%20WOLFANG%20STAGE.MP3)

Sn0wLaNnA_LuV z3r0
08-05-2008, 01:28 PM
Xuem ơi , link mấy bài hát này bị "die" rồi , mình thấy trang web atomic-fire.com close từ lâu rồi mà , giờ nó chuyển qua trang blue-bomber.jvmwriter.org rồi , mong bạn xem lại ^^

xuem
08-05-2008, 02:43 PM
uhm` thanks bạn nha !!mấy MOD cho em nhờ cái, close topic nay` đi