PDA

View Full Version : [3DS]My Garden[V]irus.PK-MG
16-12-2010, 09:19 AM
http://ragingspaniard.com/art/new/tanuki_poster.jpg

My Garden là game dành cho 3DS mới của EA được công bố tại TGS 2010. Dự kiến trò chơi sẽ được phát hành hành đầu năm 2011. Gameplay đơn giản là chăm sóc khu vườn của mình cùng với người bạn Tanuki (hiện tại chỉ biết được đến đó ^^). Dưới đây là một số hình ảnh và trailer.

- Có 6 kiểu vườn để khám phá.
- Tập hợp của 300 loài cây cỏ.
- Huýt sáo để thu hút thú vật (chắc thổi vào micro đây mà)
- Lắc 3DS để dọa tụi nó.
- Chụp lại ảnh với camera của 3DS.

sGTHNNEv8X0
http://gonintendo.com/wp-content/photos/thumb_jstanukibutterfly.jpg
http://gonintendo.com/wp-content/photos/jsbrook_garden3.jpg
http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2010/09/530jsbrookgardenplantsandobjects.jpg
http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2010/09/jsbrook-garden2.jpg

Scan & SS

http://gonintendo.com/wp-content/photos/2026319edvebe2o6zvedmd.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/Nd3FiF298199w4J4OcL2Ca6Idt5Sy1ff.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/NF9sLQnhAbtA28zQbR4aCGak1nJcrDrD.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/qUSKaDU4mKa7MreuNp4SxFDhmAzKd84d.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/mSO67aWjW3Aws3czqI9LOrv3Hp2zQ3T3.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/WC31u6s8v7i3O25LlrOFuVxwVg6a548K.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/QjdLJRa7sTrO5tjnEP62ZJ96AbDxgedP.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/YK63FzyHzL4bK174lV9156wWW97222Mm.jpg
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036893/opVD465tmKX4r7AfwJRw7f1Rt4dAZODO.jpg
Nguồn:NinVN