PDA

View Full Version : [3DS] Gundam the 3D Battle[B]eelze
19-01-2011, 05:19 PM
GUNDAM
the 3D Battle

Đây là game Gundam đầu tiên cho 3DS. :DHiện tại ngoài vài tấm hình thì game chưa có thêm thông tin gì nhiều. Khi có thêm thông tin chi tiết topic sẽ được cập nhật. :D


http://gonintendo.com/wp-content/photos/sft_gundam_the_3d_battle_main.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039130/XG9358PwWs19U4kL9PZCfFO6n5oipXNi.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039130/Uw23m7e836xOWa2aDGazoZWA1sO7uPFx.jpg

Những tấm scan đầu tiên của game. :D

http://gonintendo.com/wp-content/photos/thumb_gundam_3d_battle_2_1.jpg (http://gonintendo.com/wp-content/photos/gundam_3d_battle_2_1.jpg)

http://gonintendo.com/wp-content/photos/thumb_gundam_3d_battle_1.jpg (http://gonintendo.com/wp-content/photos/gundam_3d_battle_1.jpg)
http://gonintendo.com/wp-content/photos/thumb_gundam_3d_battle_3_1.jpg (http://gonintendo.com/wp-content/photos/gundam_3d_battle_3_1.jpg)

Trailer đầu tiên! + hình ảnh + thông tin!


http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/dYNZDO22ZLDzYg4Mdhi6d74EqfD68D8t.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/ywTshzTzjnC2F35Noj896Bn8KprJXznu.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/FNk6561WMsmFKLch3Rv76ki4W4bfoyd9.jpg

nZStMapNLMI

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/lOXT68412Uo7Mq2ss5h9NCD12TBmz66r.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/WQ842w6hpMaWFmToq7m8oU35ZG996ycz.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/MBUAy9VLa67XH6ALyjIf531S7hi3hJ7V.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/SdgodNCLRkou8UlS3Pm1yk3UG4T1xHqN.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/EP9Jscz7mnu6FrOpR1aeU4L2LL126A4w.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/yEWpswM8Sv5JX5Lcz2XJj3N68i2C9vhT.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/nu21l5H37d8714CEmTcEcNwKgw7hQmOj.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/MGi6HFz6m5eRmmnRNOE7xZGkVI7R56W9.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/ZENv7H96i5pLXC75XLe5EX9o76w3Xykj.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/pYHfQ2yL9VAlNfL448W4cc3h316c29o6.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/wL165Ye4I5u3HG88M8lqMouL2QEUr7hh.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/pjuGrS3JPUWsi9me2rHPQ1GqGu9r7u2I.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/wLuJA38CW35XZQPjrUp4lr4E1ljoc2Td.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/iH1rDR8b1q8dZAeuk5m5c8OZgx299N56.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/GfQHh6nvW6xH3c4wG5XJ98rgtZs77D48.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/dZR9c6KiFp7Z6U8nOs5Wxm9F2EO98HiO.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/eCe6qV8k3vPAPj3vyW1pjx159bb4QWIJ.jpg


- Phát triển bởi Artdink
- Các series: Gundam Unicorn, Gundam I, Gundam II, Gundam III, Z Gundam Heir to the Stars, Z Gundam Lovers, Z Gundam Love is the Pulse of the Stars và Gundam Char's Counterattack (movie) (hiện tại biết được nhiêu đây thôi, còn nữa)
- Có thể tuỳ chỉnh nhân vật, kỹ năng, Mobile Suits ...
- Mission mode
- Gallery Mode: xem thông tin, hình ảnh về tất cả các mẫu Mobile Suits có trong game.
- Phát hành tại Nhật ngày 24-03, giá 6,090 Yên
Nguồn:nintendovn.com :ngap:

GNT-0000/FS
19-01-2011, 05:40 PM
Nhìn trên poster thì ko có dòng 00 :tuki:

Setsuna F. Seiei
19-01-2011, 09:00 PM
sao lại ko có Gundam 00 vậy nhỉ...:tuki:

Shing
19-01-2011, 09:05 PM
muốn có 00 gundam thì chờ game này đi :hoho:
http://www.famitsu.com/news/201012/images/00036368/bS35O548pfJ2ncu9NcXtw74wB8c9p2j2.jpg
3ds thì giả lập bó tay rồi , nhưng thấy cái này không nhiều seri gundam plus :die:

GNT-0000/FS
20-01-2011, 07:11 AM
^ 00R, Qan[T], Unicorn, Strike kìa :hoho:

Setsuna F. Seiei
20-01-2011, 01:37 PM
P/S: sẽ cứ như phần WARS, chỉ có một mình 00Q làm đai diện... Vả lại mình ko có 3DS, PSP hay Wii...:tuki:

[M]inh_[T]rainer
20-01-2011, 04:25 PM
ủa 3ds là hệ máy gì vậy nhỉ
mình ko xem gundam cũng ko hiểu lắm

[B]eelze
21-01-2011, 11:22 AM
Update :
Trailer đầu tiên! + hình ảnh + thông tin!


http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/dYNZDO22ZLDzYg4Mdhi6d74EqfD68D8t.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/ywTshzTzjnC2F35Noj896Bn8KprJXznu.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/FNk6561WMsmFKLch3Rv76ki4W4bfoyd9.jpg

nZStMapNLMI

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/lOXT68412Uo7Mq2ss5h9NCD12TBmz66r.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/WQ842w6hpMaWFmToq7m8oU35ZG996ycz.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/MBUAy9VLa67XH6ALyjIf531S7hi3hJ7V.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/SdgodNCLRkou8UlS3Pm1yk3UG4T1xHqN.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/EP9Jscz7mnu6FrOpR1aeU4L2LL126A4w.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/yEWpswM8Sv5JX5Lcz2XJj3N68i2C9vhT.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/nu21l5H37d8714CEmTcEcNwKgw7hQmOj.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/MGi6HFz6m5eRmmnRNOE7xZGkVI7R56W9.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/ZENv7H96i5pLXC75XLe5EX9o76w3Xykj.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/pYHfQ2yL9VAlNfL448W4cc3h316c29o6.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/wL165Ye4I5u3HG88M8lqMouL2QEUr7hh.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/pjuGrS3JPUWsi9me2rHPQ1GqGu9r7u2I.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/wLuJA38CW35XZQPjrUp4lr4E1ljoc2Td.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/iH1rDR8b1q8dZAeuk5m5c8OZgx299N56.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/GfQHh6nvW6xH3c4wG5XJ98rgtZs77D48.jpg

http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/dZR9c6KiFp7Z6U8nOs5Wxm9F2EO98HiO.jpg
http://www.famitsu.com/news/201101/images/00039454/eCe6qV8k3vPAPj3vyW1pjx159bb4QWIJ.jpg


- Phát triển bởi Artdink
- Các series: Gundam Unicorn, Gundam I, Gundam II, Gundam III, Z Gundam Heir to the Stars, Z Gundam Lovers, Z Gundam Love is the Pulse of the Stars và Gundam Char's Counterattack (movie) (hiện tại biết được nhiêu đây thôi, còn nữa)
- Có thể tuỳ chỉnh nhân vật, kỹ năng, Mobile Suits ...
- Mission mode
- Gallery Mode: xem thông tin, hình ảnh về tất cả các mẫu Mobile Suits có trong game.
- Phát hành tại Nhật ngày 24-03, giá 6,090 Yên

[G]on
21-01-2011, 04:11 PM
Sắp tới có giả lập 3DS ùi, game này coi bộ hay lắm đây

[L]eo [E]yes
21-01-2011, 04:48 PM
Ôi Nintendo 3DS , kẻ thù của những người viêm màng túi ( đến bao giờ mới được 1 cái đây ) , mà bây giờ em muốn bán cái NDS Lite của em đi , còn đầy đủ phụ kiện thì nên bán bao nhiêu hả mọi người

GNT-0000/FS
21-01-2011, 04:53 PM
Unicorn với Sinanju đẹp v ãi http://i256.photobucket.com/albums/hh161/matmet96/frfr/love2.gifSắp tới có giả lập 3DS ùi, game này coi bộ hay lắm đây

Tin đâu ra là có emu 3DS thế cậuhttp://i256.photobucket.com/albums/hh161/matmet96/frfr/love2.gif

[G]on
23-01-2011, 01:29 PM
Tin đâu ra là có emu 3DS thế cậu
trên các web , có j tự tìm hiểu thêm = google

Ryu Hayabusa
25-01-2011, 03:34 PM
Mơ đi, 3DS mà có giả lập thì chắc lúc đó giả lập của PS3 đã ra mắt từ cái đời nào :)) =)) .....

BTW, hổng có Seed với Seed Destiny à, buồn ghê ta :(, tưởng anh Kira và Athrun xuất hiện chớ .....

yellowflash2000
01-02-2011, 08:22 PM
chà cấu hình đẹp gê
ko bít chơi trên no$gba dc ko

[B]eelze
09-02-2011, 05:58 PM
Update 1 tấm scan !!
http://gonintendo.com/wp-content/photos/thumb_6gun.jpg

Hatsune Miku
09-02-2011, 06:03 PM
chà cấu hình đẹp gê
ko bít chơi trên no$gba dc ko

NO$GBA lâu lắm rồi chưa update, đây lại là game 3DS nữa thì sao chơi được bạn:giet:

[B]eelze
11-02-2011, 09:28 PM
Update :
Hình ss từ tấm scan trên. :D + Thông tin

- Tự tạo nhân vật (pilot) và luyện nhân vật này qua mục cốt truyện. Cốt truyện sẽ được kể qua dạng các nhiệm vụ của nhân vật sống vào thời đó.
- Gồm các nhiệm vụ từ: Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Z Gundam, Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack và các series khác chưa công bố
- Hơn 70 missions
- Hơn 70 mobile suits
- Có khả chỉnh sửa mobile suits
- Có thể trao đổi thông tin qua streetpass để nhận nhiệm vụ mới.

http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun20.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun22.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun03.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun04.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun05.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun06.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun07.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun08.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun09.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun10.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun12.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun14.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun16.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun18.jpg
http://game.watch.impress.co.jp/img/gmw/docs/425/999/gun26.jpg

[B]eelze
08-03-2011, 04:04 PM
Cái clip này dài hơn và có nhiều cảnh rất hoành tráng !!

1vj-SLJWwgI

Thêm miếng hình. :D


http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/TM2xPxqb25Dvf2Md5ha4q375Q5MgQs9J.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/NUOGTpLI1z5783CemN7YifLbx7hr5Bi3.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/fV47M2Z39V5Uo2yc4KZ7fL9KK2ZNeE23.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/BN7QqJhpKy3741JRh615FIiII8jxRP95.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/DS8OJc4H7C1Xv98D1BQw9Av4gu2W7Gqp.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/kZ4Kv5f34kgBXR3UAZtxnfLuY319Cgm2.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/RIMHHK81K2BuULAcOr2Xr8iFVpAxJ7vC.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/AQ3dfjxyt3zppkqwrxA45VdZA4R46U2y.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/wLGK3FX7FK9O6Op8ah3Kolt3Ce5C6n8s.jpg
http://www.famitsu.com/news/201103/images/00041009/RO81kav8w76l38EfQCz9sAgD1Ejtxm2X.jpg

Ryu Hayabusa
16-08-2011, 06:57 AM
Tới tận giờ này không biết có ROM cho 3DS chưa ha V__V

Chắc cỏ rồi quá, gần nửa năm còn gì ...

Manxer
16-08-2011, 08:52 AM
hình như chưa có thẻ R4 cho 3DS phải ko nhỉ :-?

milule
17-08-2011, 07:52 PM
hình như chưa có thẻ R4 cho 3DS phải ko nhỉ :-?

R4 giờ đã có firmware mới có thể chơi dc 3ds game