Conversation Between GNadox and wimwim3939

1 Visitor Messages

  1. e đang chơi bản Pokemon HeartGorl (nintendo). e thắc mắc là túi đựng pokemon chỉ ó 6 con, mà e đã thu phục rất nhiều con khác. Giờ e muốn lấy những con khác ngoài 6 con đó thì lấy ở đâu ạ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1