Conversation Between Blue moon and skyarmor

3 Visitor Messages

  1. Blue lúc nào lên Yahoo được không?
  2. Ừm, khi nào được thì Blue cứ báo nhé
  3. vẫn chưa sửa máy xong nên đang ở net đây X_X chưa vào forum để nói chuyện dc
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3