Conversation Between Sunlight Shadow and [B]aion

2 Visitor Messages

  1. Bái òn ơi Săn đăng kí hăm được, click zô đăng kí cái page ko load gì cả
  2. Link vào town đây nè sunlight http://www.poke-mega.org/forum/town.php có pkm j hay thì trade với Baion nhé
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2