Conversation Between nguyenma and Wenyou

5 Visitor Messages

  1. chatbox sập thôi
  2. sao accounut bị : This Account Has Been Suspended sau 1 năm không vào forum ?
  3. Sax. Chap mới tớ Edit trong post 1 luôn mà . Cậu chưa đọc bao giờ ah
  4. để yên đấy cũng đc trừ khi post thêm chuơng mới, còn cái cuối vào edit bài tự xóa đc mà
  5. Xóa hộ 2 cái post trong fic dùm nguyenma. Fic mà comment. Cái cuối là bị Double post
    http://www.poke-mega.org/forum/showt...329#post505329
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5