Conversation Between LanCer and [C]oldplay

3 Visitor Messages

  1. chúc Lan năm mới mạnh khỏe và vạn sự như ý nhé
  2. Thank nhé. Lúc tết không được rãnh onl, nên không chúc tết mọi người được. 2 tháng òi mới lên lại. Tông cảm zùm Lancer nha.
  3. chúc Lancer mạnh khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống nhé
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3