Conversation Between huyk and Dark Legend Pokemon

3 Visitor Messages

  1. Cả năm mới vào quên mất mình đang nói gì r :v
  2. không chúng ta có quen nhau bao giờ à :v :v
  3. lâu lắm mới vào fr ,ko biết cô em còn nhớ anh ko :v
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3