Conversation Between huyk and ndhl5

1 Visitor Messages

  1. [Giải đáp thắc mắc về game Pokémon (V3)] "bà con cho mình hỏi chút , mình chơi emerald trên giả lập mà không câu cá được (không cheat gì) , đây là lỗi rom hay phải có item nào khác vậy , làm ơn chỉ dẫn cho mình với :v"
    Bạn post lâu rồi nên mình không muốn đào mộ, do đó mình post ở đây (mình cũng thuộc dạng offline forever).
    Trong Pokemon Fire Red/Leaf Green bạn chỉ cần quăng cần câu, nếu dính thì sẽ có thông báo và bạn bấm A thì sẽ câu được Pokemon.
    Nhưng trong Emerald (hay Ruby, Sapphire) thì khác. Khi bạn quăng cần câu, một là sẽ không bắt được gì "not even a nibble", hai là sẽ có thông báo "A bite!" lúc này bạn phải bấm A ngay, nếu bấm trước khi hiện thông báo hay đợi quá lâu thì đều thất bại. Nếu bạn bấm A thành công thì một là có thông báo "there are a pokemon on the hook" thì lúc đó bạn bấm A sẽ câu được Pkm, hai là nó sẽ lại đợi một lát rồi thông báo "A bite!" tiếp và bạn lại tiếp tục như lúc nãy. May mắn thì một phát "A bite!" là xong, không may thì có thể 4-5 phát. Nếu bạn chơi tăng tốc độ trên giả lập thì bạn sẽ dễ bị hụt khi "A bite!" xuất hiện, nên khi câu bạn chơi ở chế độ thường thôi.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1