Conversation Between huyk and Vyrki

2 Visitor Messages

  1. Xin cám ơn :3
    Tớ đang xem .có gì tớ hỏi sau :p
  2. link link hướng dẫn hoàn chỉnh FR của bạn đây nhé, có gì k hiểu có thể vào box tutorial hoặc hỏi mọi ng
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2