[V]er[Y] [I]mportan[T] [S]pammer[S] (Invite Only Group)

Nhóm này lập ra để các spammers tụ hội lại để spam!!! Có lương hàng tháng đóa!!!

Group Discussions

  • Replies 294
  lollilove
  24-10-2009 05:44 PM Go to last post
  • Replies 6
  Mr.[GK]
  04-10-2009 10:15 AM Go to last post
  • Replies 2
  lollilove
  28-08-2009 04:46 PM Go to last post
Showing Discussions 3 of 3