Vongola Famiglia (Invite Only Group)

Vongola Famiglia là gia tộc mafia mạnh nhất trong giới Mafia Ý. Họ có rất nhiều người sẵn sàng phục vụ họ. Họ có những chiếc nhẫn Vongola, những thứ đã xuất hiện từ khi mafia ý ra đời và hiện đang thuộc về những thành viên chính thức của gia tộc Vongola.

Group Discussions

    • Replies 4
    Crystallized Heartless
    07-12-2018 02:19 AM Go to last post
Showing Discussions 1 of 1