Ts Group

Group gồm những người có tên viết tắt có chữ T ở đầu (tên cũ hay tên mới cũng dc). Ko chấp nhận những ng` k có tiêu chuẩn này :hehe:

Group Discussions

  • Replies 0
  [T]ornado[H]awk
  08-12-2011 11:56 AM Go to last post
  • Replies 2
  [T]ornado[H]awk
  08-12-2011 11:54 AM Go to last post
Showing Discussions 2 of 2