http://pokedaichien.pocketgamesol.com/mobile/index.html
Chuẩn game pokemon online.
Thể loại: Chiến thuật.
Đồ họa: 3D.
Chủng loại pokemon: Đa dạng.
Tình trạng: Game cập nhật liên tục.
Đăng ký:...