Mọi người cho mình hởi cách đánh Multi Battle trên battle Resort được không. Do mình và đứa bạn co ý định team up với nhau nhưng khi connect gần hay xa đều găp hiện tượng báo là "Line up infrared...