mọi người cho hỏi với
e chỉnh GBA Real time clock rồi mà chỉnh giờ máy tính vẫn không đổi
À khi e tắt GBA thì nó k lưu lại pải chỉnh lại GBA Real Time Clock ạ
Cho e hỏi cách khắc phục với
chứ k...