Nếu có Pokemon thật ngoài đời thì sẽ có chuyện j xảy ra???
Chắc chắn là sẽ phải có những Pokemon Trainers và những Pokemon Battles rồi
Và đây là những trận đấu như vậy :

Pokemon Duel Adventures:1 vài trận đấu khác:

Spoiler:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Spoiler:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Spoiler:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Mời các bác thưởng thức