QUY ĐỊNH POST BÀI
BOX MEGA MUSIC

Đem Quy định share khắp các box đây.

1) Box chỉ dùng để post nhạc (hoặc link download) về Mega Man. Cấm không post các loại nhạc khác hoặc bàn luận về nhạc hay, nhạc chán ở đây.
2) Nếu post link download thì khuyến khích không dùng Megaupload hay Rapidshare, vì khó down lắm.
3) Sử dụng các tag [youtube], [real], [flv], ... thì phải có thêm tag [spoiler], load cho nhanh và đỡ giật khi truy cập vào topic.
4) Trường hợp nhạc có dạng khác với các tool của forum, thì đưa link. Hoặc nhạc có "trọng lượng" lớn, đưa link.
5) Nếu bạn có nhiều nhạc (từ 2 - 5 nhạc) thì không post riêng lẻ thành các bài, mà tống hết vào một bài, dùng tag [spoiler] với từng nhạc.
6) Nếu bạn có quá nhiều nhạc (6 trở lên) thì chỉ đưa link.

BỔ SUNG : 7) Khuyến khích đưa cả nghe online lẫn link download.


Ngày 5/7/2008.