những bức hinh sau được lấy tứ:www15.24h.com.vn

 1. Ấn mãi mà nó chẳng to / Bố ơi, chỉ cách để... ro ro cười

 2. Mẹ chơi, con được bú dì
  Tuy rằng hơi… cứng nhưng “ti” cũng nhiều

 3. Mẹ cha dù muốn “phiêu diêu”
  Để mặc con trẻ rất liều đó nghe


 4. Leo cây là một cái… nghề
  Miếng ăn này cứ phê phê thế nào

 5. Chạy đua vẫn kém một bà / Chỉ vì "vũ khí đàn bà" quá... to

 6. Cả đời mình chẳng thay đồ
  Vẫn thơm, vẫn sạch vẫn… lừa được “giai”

 7. - Ai nhìn “toàn diện” hơn ai?
  - Nhận xét sâu sắc xem ai hơn nào?

 8. Nhắc đúng thì có làm sao
  Túm chặt, giật mạnh không “ao” (out) mới tài

 9. Ở đây có sự lạ lùng
  Hai chàng tranh giải anh hùng ga lăng

 10. Hóng nàng từ lúc còn... da / Cho đến tận lúc ra ma mới được cười

 11. Nở ra là đã đói lòng
  Mỗi hai cái trứng chứ không còn gì

 12. Ưu tiên suốt dọc đường đi
  Đến lúc "thất trận" chỉ vì... hố ga 13. Một ngày vắng mặt vợ là
  Một ngày thể hiện sức “bà và ông”

 14. Vượt rào chỉ muốn vượt nhanh
  Không tự lượng sức mà phanh kịp thờithấy được thì thank nha các anh em