Theo thông tin chính thức từ Inti Create thì manga của Rockman ZX đã được translate sang bản ENG và phát hành rộng rãi bởi UDON Entertainment (cũng là nhà bên dịch và xuất bản artbook của Megaman nói riêng và các ấn phẩm của Capcom nói chung). Hiện tại việc phát hành đã hoàn tất đủ 2 vol.

Và đây, mọi người có thể thưởng thức bản ENG. Tuy chưa upload đầy đủ nhưng hi vọng mọi người vẫn sẽ thích
http://www.mangafox.com/manga/rockman_zx/