Ở bản OG2 chỉ mê mỗi Dygenguard và Thần Rồng, Thần Hổ (tên gì quên bà nó rồi, chỉ nhớ là Koryuoh và gì gì đó) ....

Dygenguard có chiêu Collossal Blade, nhạc nền hay ....

Ngoài ra thì cũng thích con gì đó của tên Wodan Ymir, có chiêu Ichimonji Giri mạnh cực kì ....