:sac:Forum mình có phiên bản vbb mới
nhằm làm đẹp hợp với nhu cầu fc hitman
link: rebornfc.oni.cc mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục