Ai có file unlock All character của Guilty Gear isuka xx reload thì cho xin nhé ...
Nếu ko có thì cho hỏi làm thế nào để unlock gold character vs Shadown character thế . Hix . Thanks nhiều