Các thành viên post bài trong Box Hướng dẫn cần tuân thủ các quy định sau:

1) Các bài hướng dẫn phải đảm bảo tính xác thực, phải có kiểm tra chắc chắn rồi mới được viết ra, không được viết dựa trên các thông tin thiếu chính xác.
2) Kiểm tra lỗi chính tả trước khi post bài, cố gắng phạm càng ít lỗi chính tả càng tốt.
3) Nếu như bài hướng dẫn được dịch hoặc cắt ra từ nguồn khác, phải có ghi rõ nguồn vào cuối bài.