Hỗ trợ trong team

Giới thiệu
Việc hỗ trợ trong team thường được bàn luận và cũng đáng để bàn luận. Nó phối hợp chiến thuật của 6 Pokémon riêng biệt thành một khối liên kết. Việc hỗ trợ giúp ích cho team, giúp team thành một thể thống nhất và một số team sẽ tệ hơn nhiều nếu thiếu nó.

Các cách hỗ trợ team
Có rất nhiều cách hỗ trợ team, được trình bày riêng rẽ dưới đây. Hỗ trợ trong team có rất nhiều dạng và tôi mong rằng có thể nói rõ được những dạng phổ biến nhất.

Stealth Rock
Nó là cái gì?
Stealth Rock là một đòn hệ Rock với 0 base power và cần 1 lượt để setup. Khi được setup, nó sẽ gây sát thương với mọi Pokémon của đối phương khi switch vào. Sát thương tuỳ theo độ kháng đá của Pokémon đối phương. Chỉ có Clefable là miễn nhiễm Stealth Rock, nhờ vào Magic Guard
Nó hỗ trợ team ra sao?
Stealth Rock có lẽ là đòn hỗ trợ tốt nhất từng tồn tại và có lợi cho bất cứ kiểu chơi nào. Chỉ cần 1 lượt để setup, nó giúp giảm sự nguy hiểm của Salamence, Gyarados, Charizard và tất cả những thứ yếu với Rock. Nó có thể giảm 3HKO xuống 2HKO hoặc 2HKO xuống OHKO, và điều này quan trọng với các offensive team. Focus sash bị phá ngay lúc Pokémon switch vào và Stealth Rock giảm khả năng chịu đòn của rất nhiều Pokémon.

Spikes
Nó là cái gì?
Spikes là 1 đòn hệ Ground và là một entry hazard khác. Spikes chỉ cần 1 lượt để có hiệu lực, nhưng có thể được sử dụng 3 lần. 1 lớp Spikes sẽ làm đối phương mất 12.5% HP, 2 là 18.75% và 3 là 25%. Flying Pokémon và Pokémon có ability Magic Guard hay Levitate miễn nhiễm Spikes, nhưng Spikes đánh được Wonder Guard.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Khi Pokémon đối phương không miễn nhiễm những đòn hệ Ground, chúng sẽ bị sát thương 1 lượng xác định từ Spikes mỗi lần switch vào. Spikes rất phổ biến trong các stall team vì stall team có nhiều cơ hội để sử dụng Spikes 3 lượt. Tuy nhiên, 25% sát thương mỗi lần Pokémon đối phương switch vào rất hấp dẫn

Toxic Spikes
Nó là cái gì?
Toxic Spikes là 1 đòn hệ Poison với base power=0. Sau khi rải 1 lớp Toxic Spikes, Pokémon đối phương sẽ bị Poison mỗi lần switch vào, và mất 12.5% HP mỗi lượt. Sau khi rải 2 lớp Toxic Spikes, Pokémon đối phương sẽ bị Toxic poison. Flying, Steel, Poison Pokémon và Pokémon có ability Levitate hay Immunity miễn nhiễm đối với Toxic Spikes. Poison Pokémon không miễn nhiễm với Ground sẽ hút Toxic Spikes khi switch vào và vô hiệu hoá nó.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Toxic Spikes thường cản trở đối phương sweep. Các team offensive đối phó với nó rất khó vì không có cách phục hồi HP, nhưng stall team cũng không hơn gì vì những Pokémon chính, ví dụ như Hippowdon, không miễn nhiễm với poison.

Rapid Spin
Nó là cái gì?
Rapid Spin là 1 đòn hệ Normal với base power là 20. Nó xoá bỏ Stealth Rock, Spikes, Toxic Spikes và Leech Seed phía team bạn. Nó cũng giải phóng Pokémon sử dụng khỏi Bind, Clamp, Fire Spin, Magma Storm, Sand Tomb, Whirlpool và Wrap. Vì nó là 1 hệ Normal và base power khác 0, nó không có hiệu lực với Ghost Pokémon. Khi sử dụng với Ghost Pokémon, hiệu ứng phụ của nó bị chặn.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Nhiệm vụ chính của Rapid Spin là xoá bỏ các entry hazard khỏi phía team bạn. Nó thường được sử dụng trong những team phòng thủ khi cần giữ 1 số Pokémon đủ HP. Nó cũng thường được dùng trong các team offensive để giữ Gyarados và Salamence đủ HP trước khi sweep. Rapid Spin không phổ biến do số Pokémon sử dụng được nó hiếm. Một số Rapid Spinners phổ biến là Starmie, Claydon, Donphan, Forretress và Tentacruel. Chúng ta hãy thử xét 1 set Starmie:


Starmie @ Leftovers
Ability: Natural Cure
EVs: 160 HP / 132 SpA / 216 Spe
Nature: Timid
- Rapid Spin
- Surf
- Recover
- Ice Beam / Thunderbolt

Starmie là một Rapid Spinner rất tốt vì khả năng khiến đối phương switch, cho nó cơ hội tốt để Rapid Spin. Starmie có thể hồi phục HP với Recover và Natural Cure sẽ cure Poison bởi Toxic Spikes mỗi khi Starmie switch ra.
Spin Blocking
Nó là cái gì?
Spin Blocking, đơn giản, là chặn Rapid Spin. Ghost Pokémon có thể làm được việc này vì Rapid Spin không có hiệu lực với chúng
Nó hỗ trợ team thế nào?
Spin Blocking thường được dùng trong các stall team để ngăn chặn Rapid Spinners loại bỏ các entry hazard đã mất nhiều lượt để setup. Vì vậy, nó sẽ giúp bạn giữ lợi thế. Do dễ setup và lợi ích của Stealth Rock, các offensive team cũng có thể dùng các Ghost Pokémon tấn công để làm Spin Blockers. Những Spin Blockers phổ biến là Spiritomb, Dusknoir và Rotom-A. Ví dụ thử Spiritomb ở đây sẽ giúp bạn hiểu thế nào là Spin Blocker.


Spiritomb @ Leftovers
Ability: Pressure
EVs: 252 HP / 140 Atk / 116 SpD
Nature: Careful
- Pursuit
- Sucker Punch
- Will-o-Wisp
- Pain Split

Spiritomb có thể switch vào Rapid Spin và đe doạ những Rapid Spinner phổ biến ngay lập tức. Ví dụ, nó đe doạ Starmie với Sucker Punch và Pursuit, có thể Will-o-Wisp Donphan. Thêm nữa, Pain Split – một cách gián tiếp – giúp nó hồi phục HP.
Hút Toxic Spikes
Nó là cái gì?
Hút Toxic Spikes là khi bạn switch 1 Poison Pokémon không miễn nhiễm với Ground, nó sẽ hút và loại bỏ Toxic Spikes khỏi phía bạn. Poison Pokémon có hệ Flying hoặc ability Levitate sẽ không hút được Toxic Spikes, nhưng nếu Gravity đang hoạt động hoặc chúng có Iron Ball, Toxic Spikes sẽ bị hút khi chúng switch vào.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Việc này dễ hơn là sử dụng 1 lượt để Rapid Spin và không có cách nào chặn nó. Nếu bạn switch 1 Poison Pokémon không miễn nhiễm các đòn Ground, Toxic Spikes sẽ bị loại bỏ, kể cả khi Safeguard hoạt động hoặc được Baton Pass Substitute. Các Pokémon phòng thủ tốt thường hay được sử dụng vì có thể cần hút Toxic Spikes nhiều lần.

Status
Nó là cái gì?
Status là trạng thái của Pokémon, có thể là burn, freeze, paralysis, poison hoặc sleep. Thông thường nó có thể tạo cơ hội chiến thằng bằng việc vô hiệu hoá một Pokémon quan trọng trong team đối phương.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Status tạo rất nhiều cơ hội. Ví dụ, nếu Gengar khiến Bronzong ngủ với Hypnosis, sau này bạn setup để sweep có thể dễ hơn. Bạn cũng có thể dùng Pokémon để nhử đối phương và gây status trên những wall chính. Một chiến thuật thông dụng là sử dụng “Double Status”, có thể ảnh hưởng tới 2 Pokémon. Paralysis làm trở ngại những Pokémon nhanh và Burn có thể ngăn chặn các Pokémon tấn công vật lý.

Reflect và Light Screen
Chúng là cái gì
Reflect and Light Screen đều có base power = 0 và chỉ cần 1 lượt để setup. Reflect và Light Screen có hiệu lực trong 5 lượt và giảm nửa sát thương của các đòn tấn công physical (Reflect) hay special (Light Screen). Chúng không có hiệu lực khi xuất hiện critical hit. Nếu Pokémon sử dụng có Light Clay, chúng sẽ có hiệu lực trong 8 lượt. Nếu đối phương sử dụng Brick Break, Reflect và Light Screen sẽ bị phá bỏ và hiệu ứng giảm damage bị vô hiệu hoá.
Chúng hỗ trợ team ra sao?
Reflect và Light Screen hỗ trợ mọi loại team. Chúng thật lí tưởng đối với việc setup để sweep vì giảm nửa sát thương từ các counter. Đối với các team phòng thủ, chúng bảo vệ thêm cho team.

Wish
Nó là cái gì?
Wish là một đòn hệ Normal với base power = 0. Wish cần 1 lượt để sử dụng, và hồi phục 50% HP cho Pokémon đang đấu ở cuối lượt sau đó. Nếu Pokémon dùng Wish bị KO trong lượt nó dùng Wish, Wish sẽ mất tác dụng.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Wish là một cách tốt để hỗ trợ những team có ít Pokémon hồi phục HP được. Sử dụng 1 Baton Passer chậm có thể đảm bảo hồi phục HP cho 1 Pokémon yếu bằng cách chịu 1 đòn trước khi pass Wish. Chúng ta hãy thử xem một Wish passer phổ biến, Vaporeon:


Vaporeon @ Leftovers
Ability: Water Absorb
EVs: 188 HP / 252 Def / 68 SpA
Nature: Bold
- Wish
- Surf
- Ice Beam
- Protect / Baton Pass

Vaporeon phòng thủ khá tốt, khiến nó trở thành một Wish passer tốt. Protect hoạt động tốt với Wish, cho phép Vaporeon Protect ngay sau khi Wish và hồi phục 50% HP, chưa kể Leftovers. Vaporeon cũng có thể Baton Pass để giúp đồng đội switch vào an toàn.
Trapping
Nó là cái gì?
Trapping là khi bạn bẫy 1 Pokémon để KO nó. Những trapper phổ biến là Dugtrio và Magnezone vì ability của chúng. Những Pokémon khác dùng Pursuit để bẫy. Arena Trap, Magnet Pull, Shadow Tag là 3 ability hạn chế việc switch đối với 1 số Pokémon. Pursuit là một đòn hệ Dark với 40 base power, và sẽ nhân đôi khi đối phương switch ra, đánh Pokémon đang switch. Shed Shell ngăn cản hiệu ứng của Arena Trap, Magnet Pull và Shadow Tag. Mean Look cũng bẫy đối phương và có thể được Baton Pass, nhưng cần 1 lượt để có hiệu lực
Nó hỗ trợ team ra sao?
Trapping thường được sử dụng để loại bỏ những Pokémon nguy hiểm hoặc giúp sweep bằng cách tiêu diệt hoặc gây sát thương lớn trong team đối phương. Hiệu quả của trapping thường là ngay lập tức vì trapper thường KO được Pokémon bị bẫy.

Trick và Switcheroo
Chúng là cái gì?
Trick là một đòn hệ Psychic, và Switcheroo là một đòn hệ Dark. Cả 2 đều khiến Pokémon sử dụng tráo đổi item với đối phương, trừ khi đối phương có ability Sticky Hold hoặc Multitype hoặc đối với Giratina-O
Chúng hỗ trợ team ra sao?
Trick và Switcheroo hỗ trợ team bằng cách ảnh hưởng một Pokémon của đối phương. Thông thường, sẽ là đổi 1 Choice item với 1 Pokémon không được lợi gì từ nó, và vì vậy sẽ chỉ chịu ảnh hưởng từ việc chỉ sử dụng được 1 đòn. Cũng có thể có trường hợp khác như Drifblim dùng Trick để Baton Pass dễ dàng hơn. Đổi Flame Orb vào một physical sweeper (coi chừng Guts!) cũng là một chiến thuật tốt.

Thời tiết
Nó là cái gì?
Có 5 loại thời tiết: Sandstorm, Rain, Sunlight, Hail và Fog. Sandstorm có thể xuất hiện lâu dài với ability Sand Stream, Rain có thể xuất hiện lâu dài với Drizzle, Sunlight với Drought, và Hail với Snow Warning. Mỗi loại thời tiết cũng có một đòn tương ứng: Sandstorm, Rain Dance, Sunny Day và Hail. Sandstorm sẽ gây 6.25% sát thương ở cuối lượt với tất cả Pokémon không có hệ Rock, Ground, Steel , hoặc những Pokémon không có ability Sand Veil hay Magic Guard. Hail sẽ gây 6.25% sát thương ở cuối mỗi lượt nhưng với những Pokémon không có hệ Ice hoặc những Pokémon không có ability Snow Cloak/Magic Guard, và hồi phục HP cho những Pokémon có ability Ice Body. Rain không gây sát thương, nhưng có lợi với những Pokémon có ability Swift Swim, Rain Dish, Hydration hay Dry Skin. Sunlight có lợi với những Pokémon có ability Chlorophyll, Solar Power, Flower Gift hay Leaf Guard. Sandstorm cũng x1.5 Special Defense cho những Pokémon hệ Rock. Rain sẽ x1.5 power của những đòn hệ Water, và giảm nửa power của những đòn hệ Fire. Nó cũng giúp Thunder không bao giờ đánh trượt. Sunlight sẽ x1.5 power của những đòn hệ Fire và giảm nửa power của các đòn hệ Water. Nó cũng giúp SolarBeam đánh không cần charge. Hail giúp Blizzard không bao giờ đánh trượt. Fog không thể xuất hiện bởi bất kì một đòn hay ability nào. Khi có fog, accuracy của các Pokémon sẽ bị giảm 10%. Đòn Defog sẽ loại bỏ Fog. Ability Forecast của Castform sẽ đổi hệ của nó theo thời tiết. Các ability Cloud Nine và Air Lock loại bỏ hiệu ứng của mọi loại thời tiết.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Weather cung cấp rất, rất nhiều cách hỗ trợ team, thường là qua các ability. Những thời tiết kéo dài như Hail có thể hỗ trợ team chỉ với 1 lần switch Abomasnow vào. Ví dụ, Walrein cần hail để stall, và Abomasnow có thể dễ dàng cung cấp Hail. Thêm nữa, những hiệu ứng tăng power từ thời tiết giúp KO dễ dàng hơn. Ví dụ, Kingdra của Waterfall được tăng power từ Rain, giúp 2HKO Blissey dễ dàng. Sau đó nó có thể sweep bằng những đòn special mạnh của nó. Sandstorm và Hail có thể được sử dụng để gây sát thương với đối phương, và có thể giúp chặn team đối phương.

Trick Room
Nó là cái gì?
Trick Room là một đòn hệ Psychic có priority là -6. Trong 5 lượt, Pokémon chậm hơn bao giờ cũng đánh trước. Tuy nhiên độ ưu tiên đòn vẫn được tính đến. Ví dụ, Bullet Punch vẫn đánh trước Fire Blast.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Trick Room giúp Pokémon chậm hơn đánh trước, tạo cơ hội sweep cho những Pokémon chậm nhưng đánh mạnh như Rhyperior.

Roar và Whirlwind
Chúng là cái gì?
Roar là một đòn hệ Normal với 0 base power. Whirlwind cũng là một đòn hệ Normal với 0 base power. Cả 2 đều có priority là -5, trừ khi Pokémon sử dụng đang ngủ và dùng Sleep Talk, khiến cả 2 có priority là 0. Cả 2 bắt buộc Pokémon của đối phương switch một cách ngẫu nhiên với một Pokémon khác trong team. Ability Suction Cups và đòn Ingrain ngăn chặn hiệu ứng này. Roar cũng không ảnh hưởng những Pokémon có ability Soundproof. Cả 2 thường được sử dụng với các entry hazard.
Chúng hỗ trợ team ra sao?
Roar và Whirlwind có rất nhiều mục đích. Quan trọng nhất là bắt buộc đối phương switch, loại bỏ các stat boost và ngăn chặn bị sweep. Nó cũng khiến đối phương bị sát thương bởi các entry hazard như Stealth Rock. Và cuối cùng, nó giúp thăm dò team đối phương.

Perish Song
Nó là cái gì?
Perish Song là một đòn hệ Normal với 0 base power. Nó khiến toàn bộ Pokémon đang đấu bị faint trong 3 lượt. Chỉ có Pokémon với ability Soundproof miễn nhiễm với Perish Song.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Perish Song thường có tác dụng như 1 đòn ‘giả’ haze và bắt buộc Pokémon switch, bỏ các stat boost và chịu sát thương từ các entry hazard, vì nếu chúng ở lại, chúng sẽ faint. Perish Song cũng có thể được sử dụng để loại bỏ Pokémon cuối cùng của đối phương nếu team bạn không KO được nó.

Haze
Nó là cái gì?
Haze là một đòn hệ Ice, khiến tất cả stat change còn 0. Hiệu ứng của Choice items không bị loại bỏ.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Haze cho phép reset nhiều lượt setup chỉ sau 1 lần sử dụng, và ngăn chặn bị sweep.

Taunt
Nó là cái gì?
Taunt là một đòn hệ Dark bắt buộc đối phương sử dụng các đòn sát thương trực tiếp trong từ 3-5 lượt. Nó cũng ngăn chặn đối phương sử dụng Assist, Copycat, Me First, Metronome, Mirror Move và Sleep Talk. Tuy nhiên nó không ngăn chặn Bide, Counter, Endeavor, Metal Burst và Mirror Coat.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Taunt có nhiều mục đích. Nó thường được sử dụng để ngăn chặn các entry hazard, hoặc hồi phục HP. Vì vậy, các stall team thường gặp vấn đề với Taunt. Việc này có thể tạo cơ hội sweep. Những Pokémon dùng Taunt thường nhanh. Ví dụ một Pokémon sử dụng Taunt tốt là Crobat:


Crobat @ Leftovers
Ability: Inner Focus
EVs: 160 HP / 132 SpA / 216 Spe
Nature: Timid
- Taunt
- Hypnosis
- Air Slash
- U-turn

Crobat có speed cao khiến nó trở thành một Pokémon sử dụng Taunt tốt, đặc biệt khi phối hợp với Hypnosis. Khi một Pokémon bị sleep, nó sẽ không thể Sleep Talk vì Taunt, khiến nó trở nên vô dụng. U-Turn hoạt động tốt với Taunt, giúp thăm dò switch và hành động tương ứng.
Encore
Nó là cái gì?
Encore là một đòn hệ Normal với 0 base power, bắt buộc đối phương lặp lại đòn cuối cùng trong 4-8 lượt, trừ khi chúng switch.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Thông thường Encore được sử dụng với 1 đòn không gây sát thương, và giúp lấy được 1 lượt hoặc bắt buộc đối phương switch. Lượt này có thể giúp setup hoặc tấn công. Entry hazard phối hợp tốt với Encore vì nó bắt buộc đối phương switch.

Aromatherapy và Heal Bell
Chúng là cái gì?
Aromatherapy là một đòn hệ Grass với 0 base power, và Heal Bell là một đòn hệ Normal với 0 base power. Cả 2 loại bỏ mọi status khỏi các Pokémon trong team. Tuy nhiên Heal Bell không có hiệu lực với Pokémon có ability Soundproof. Những Pokémon hay sử dụng Aromatherapy là Blissey và Vileplume, và Pokémon hay sử dụng Heal Bell là Celebi và Miltank.
Chúng hỗ trợ team ra sao?
Aromatherapy và Heal Bell giảm ảnh hưởng của status. Cả 2 hoạt động rất tốt với Rest vì nó giúp hồi phục các Pokémon không có cách hồi phục HP nào khác.

Baton Pass
Nó là cái gì?
Baton Pass là một đòn hệ Normal với 0 base power khiến Pokémon sử dụng switch với Pokémon được lựa chọn. Nó chuyển tất cả thay đổi về stat và một số hiệu ứng của các đòn như Magnet Rise.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Baton Pass thường được sử dụng chủ yếu để chuyển các stat boost giúp Pokémon nhận. Nó cũng thăm dò switch. Một Baton Passer chậm sẽ đảm bảo Pokémon nhận switch vào an toàn bằng cách chịu 1 đòn trước đó. Một Pokémon nhận Baton Pass phổ biến là Octillery:


Octillery @ Life Orb / Expert Belt
Ability: Suction Cups
EVs: 20 HP / 252 SpA / 236 Spe
Nature: Timid
- Surf
- Energy Ball
- Flamethrower
- Ice Beam

Octillery nổi tiếng là một Pokémon nhận stat boost tốt, đặc biệt là Speed, vì hệ move tốt của nó và ability Suction Cups, khiến nó miễn nhiếm Roar và Whirlwind. Octillery chậm, nhưng có Action và Special Attack khá, khiến việc pass Speed hiệu quả. Surf / Energy Ball / Flamethrower / Ice Beam đánh 10/17 hệ super-effective, khiến Expert Belt là một lựa chọn không tồi. Mặt khác, Life Orb tăng khả năng tấn công của Octillery hơn nữa.
Mồi nhử
Nó là gì?
Một mồi nhử là một Pokémon được build để nhử một counter nào đó và làm hại/loại bỏ counter đó, giúp Pokémon khác sweep. Ví dụ Tyranitar có thể nhử Gliscor, vì Gliscor có thể bị OHKO bởi một đòn Ice Beam bất ngờ. Không còn Gliscor, Heracross có thể sweep dễ dàng hơn.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Một mồi nhử hỗ trợ team bằng cách huỷ hoại hoặc loại bỏ một counter chính, tạo điều kiện cho một Pokémon khác sweep. Sau đây là một ví dụ Tyranitar làm mồi nhử phổ biến:


Tyranitar @ Expert Belt
Ability: Sand Stream
EVs: 252 Atk / 232 SpA / 24 Spe
Nature: Brave
- Ice Beam
- Fire Blast
- Crunch
- Earthquake / Stone Edge

Tyranitar này là một mồi nhử tốt cho Gliscor vì sự bất ngờ của nó. Expert Belt có thể khiến đối phương nghĩ rằng Tyranitar có Choice Band, nghĩa là khi Gliscor switch vào để chịu đòn nó sẽ bị OHKO bởi Ice Beam với EV đúng. Việc này có thể giúp Pokémon khác sweep dễ dàng hơn.
Sử dụng sự tương khắc hệ
Nó là cái gì?
Đây chỉ đơn giản là bạn cặp một số Pokémon để hỗ trợ lẫn nhau thông qua hệ, ví dụ như Jirachi và Salamence. Điều này là rất cần thiết trong các offense team vì chúng cần dựa vào sự tương khắc hệ để phòng thủ.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Các team có thể sử dụng sự tương khắc hệ cho một số mục đích. Các offense team hoạt động không có wall, sự tương khắc hệ là cách chính để chịu đòn. Các stall team có thể sử dụng nó để chặn những Pokémon có Choice item, switch vào những đòn yếu để hồi phục HP hay setup các entry hazard.

Sử dụng Pokémon trung gian để switch
Nó là cái gì?
Sẽ có một vài trường hợp, trong trận đấu, Pokémon của đối phương có lợi thế hơn hẳn Pokémon của bạn. Để lấy lại lợi thế, bạn bắt buộc phải switch. Bạn có thể switch trực tiếp hoặc switch qua một Pokémon trung gian. Sử dụng Pokémon để switch là switch qua Pokémon trung gian, tức là một Pokémon thứ ba, chịu đòn có nhiều khả năng nhất của đối phương và bắt buộc đối phương sử dụng đòn khác. Sau đó Pokémon này được switch để có được lợi thế một cách ít nguy hiểm hơn. Sự tương khắc hệ là chìa khoá cho sự hiệu quả của những Pokémon trung gian và các điểm yếu giúp thúc đẩy đối phương dùng đòn mà ta dự đoán.
Nó hỗ trợ team ra sao?
Sử dụng Pokémon trung gian để switch có thể cho bạn một lợi thế quan trọng trong competitive battling vì Pokémon của bạn sẽ chịu ít sát thương hơn khi switch vào những thứ chúng có thể đe doạ. Việc này cũng có ích khi bạn muốn tận dụng 1 Pokémon bị yếu. Bất cứ thứ gì cũng có thể sử dụng làm ‘Pokémon thứ 3’, nhưng chiến thuật chủ yếu dựa trên các dự đoán của bạn. Ví dụ là Mamoswine vs Starmie. Bạn muốn được Electivire vs Starmie, nhưng switch trực tiếp sẽ khiến Electivire chịu một đòn STAB Surf. Vì vậy, bạn có thể switch qua Gyarados (Pokémon trung gian) trước, bắt buộc Starmie dùng Thunderbolt, và switch qua Electivire để kích hoạt Motor Drive.

Kết luận
Trên đây là những cách thông dụng nhất để hỗ trợ team thành công. Một số cách trực tiếp và rõ ràng, nhưng một số có thể khó hơn và đòi hỏi phải có kỹ năng và kinh nghiệm. Mong rằng hướng dẫn này sẽ có ích với bạn, không chỉ trong việc build team sau này, mà còn trong trận đấu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.

Nguồn: Smogon
Người dịch: luungoc2005 (có chỉnh sửa)