yay, đã post thành công giúp anh Air
mạn phép xin anh Air cho nghịch tí với lời tiên tri
trình văn cũng cùi thôi...
Spoiler:

Debt for Destiny, the lost hero returns home.
Fleece of ram decides who’ll be on throne
Enternal Ash made the ship of glory rise
Everyone must die by the curse of beauty eyes

Mystery dream comes with the breath of the sea
The Doom enemy fights for war or peace
Fire rain of Scylla, you’ll be stuck then fall
Whirlpool Charybids, Thunder soon tears it all.

The Omen see your dawn at the dusk’s silent.
Two ones separate by their own visions.
Up to the endless ruin, here stays the Rock Blade.
The lost thing is taken and the song is far away…

=>
Định mệnh an bài…
Kẻ lạc lối tìm đường về quê cũ
Bộ lông cừu sẽ quyết định bá vương
Lập chiến công nhờ vào tro vĩnh cửu
Cái chết chờ trong đôi mắt đau thương

Giấc mơ tiên mang hơi thở đại dương
Cầu bình yên, vì vậy mà tranh đấu
Bão lửa Scylla, kẹt sâu vào tuyệt vọng
Xoáy Charybids, sấm chớp cùng hòa ca

Bình minh lên trong cái tĩnh của đêm
Đôi người chia li, muôn trùng cách trở
Động vô cực, nơi ngự thanh gươm đá
Mất tất cả, và khúc hát rời xa