Tớ đang rất cần Raw(Bản nguyên gốc,chưa sub xiệc gì hết) của Rockman EXE Beast+(Plus)
Tớ xin cảm ơn các cậu trước