hacking pokemon phần box hack showcase vẫn hoạt động đấy thôi
có điều đúng là forum bình thường vắng khách quá, chắc chỉ lúc có đợt event thì forum mới đông.