Có bạn nào biết cách tìm được Red Hare trong DW6 trên PS2 đừng lầm với PS3 hay Xbox360 nha