Results 1 to 1 of 1

Thread: Giới thiệu hệ thống Tier trong MMBNO

 1. #1
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Waterfront Town
  Age
  23
  Posts
  912
  Rep Power
  283

  Giới thiệu hệ thống Tier trong MMBNO

  Deadly Kings of Megaman Clan - Tiers

  ~Written by Leader DKM.Kid1513 - boychanh_lanhchanh  I. Regular Tier

  1. Hệ thống


   • Tier cơ bản trong MMBNO.
   • Không có chip nào bị cấm, tất cả các chip đều được sử dụng, tuân theo luật chơi In-Game
   • Không giới hạn về Navicust, mọi Navicust đều được sử dụng.
   • Hệ thống chiến đấu căn bản như In-Game.
   • Japan Chip Allowed: Gun Solar EX, Double Beast.  II. Stable Field Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về Field Control.
   • Các Chip liên quan mở rộng/thu hẹp phần sân điều khiển không bị cấm.
   • Cấm các chip gây thay đổi địa hình, v/d: Sanctuary, Geddon, Ice Seed.
   • Cấm các Cross/Beast Cross gây thay đổi địa hình, v/d: Dust Cross, Elec Beast.
   • Các chip/PA có Secondary Effect, v/d Voodoo gây Poison Panel ở dưới chân nó, đều không được phép sử dụng.


  2. Banned Chip trong Tier


   • Tank Cannon (1, 2, 3)
   • Fire Burner (1, 2, 3)
   • Corn Shot (1, 2, 3)
   • Grass/Ice/Poison Seed
   • Boomerang (Normal, Hi, Mega)
   • Elec/Aqua/Wood Dragon
   • Justice One
   • Magnum
   • Voodoo Doll
   • Panel/Double/Triple Shot
   • Holy Panel/Sanctuary
   • Geddon
   • Coming/Going Road
   • Anti Recover
   • Groundman (Normal, EX, SP)
   • Dustman (Normal, EX, SP)
   • Elementman (Normal, EX, SP)
   • Meteor Knuckle
   • Corn Fiesta
   • Sun Moon  III. Green Zone Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về hạn chế Giga Chip/Mega Chip.
   • Tất cả các chip/PA có liên quan tới Mega/Giga Chips đều bị cấm


  2. Banned Chip trong Tier


   • Roll (Normal, V2, V3)
   • Protoman (Normal, EX, SP)
   • Aquaman (Normal, EX, SP)
   • Heatman (Normal, EX, SP)
   • Tomahawkman (Normal, EX, SP)
   • Elecman (Normal, EX, SP)
   • Tenguman (Normal, EX, SP)
   • Slashman (Normal, EX, SP)
   • Groundman (Normal, EX, SP)
   • Killerman (Normal, EX, SP)
   • Dustman (Normal, EX, SP)
   • Chargeman (Normal, EX, SP)
   • Blastman (Normal, EX, SP)
   • Diveman (Normal, EX, SP)
   • Judgeman (Normal, EX, SP)
   • Elementman (Normal, EX, SP)
   • Double Beast
   • Bass Anly
   • Meteor Knuckle
   • Cross Divide
   • Hub Batch
   • Bug Thunder
   • Bass
   • Big Hook
   • Delta Ray
   • Colonel Force
   • Bug Sword
   • Double Hero
   • Darkness
   • Twin Leaders  IV. Embargo Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về hệ thống Navi Customizer.
   • Cài đặt Navi Customizer bị cấm.
   • Các Chip liên quan việc cài đặt Navi Customizer hay thay đổi Buster bị cấm.


  2. Banned Chip trong Tier


   • Buster Up
   • Hub Batch
   • Bug Thunder
   • Bug Sword  V. All-Out Attack Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về hệ thống Defence/bảo vệ HP trong MMBNO.
   • Mọi Navi Customizer liên quan việc phòng thủ, v/d: Rush, Beat và Tango, đều bị cấm.
   • Các Chip/PA về phần phòng thủ/Recovery được liệt kê đều bị cấm.


  2. Banned Chip trong Tier


   • Reflect (1, 2, 3)
   • Rock Cube
   • Fanfare
   • Voodoo Doll
   • Guardian
   • Holy Panel/Sanctuary
   • Bug Fix
   • Invisible
   • Barrier (10, 100, 200)
   • Bubble Wrap
   • Life Aura
   • Element Trap
   • Anti Navi/Sword/Damage/Recovery
   • Recovery (10, 30, 50, 80, 120, 150, 200, 300)
   • Grab Banish/Revenge
   • Panel Return
   • Roll (Normal, V2, V3)
   • Bodyguard  VI. Cross/Beast-Free Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về hệ thống Cross/Beast của MMBN.
   • Cấm mọi Cross/Beast trong suốt cả trận đấu.  VII. Preset Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về kĩ thuật sử dụng một setting cho trước.
   • Chỉ được phép sử dụng các Folder được cho trước.
   • Chỉ được phép sử dụng cài đặt Navi Customizer được cho trước, i.e 2 bên sẽ cùng HP và có cùng chỉ số Buster cũng như các cài đặt đi kèm.  VIII. Simple Pace Tier

  1. Hệ thống


   • Tier tập trung về hệ thống Dim-Screen trong Battle.
   • Mọi chip/PA gây dừng thời gian tạm thời đều bị cấm.
   • Navi Customizer bị cấm: Rush, Beat, Tango.


  2. Banned Chip trong Tier


   • Summon Black (1, 2, 3)
   • Snake
   • Number Ball
   • Burn Square (1, 2, 3)
   • Meteors
   • Blizzard Ball
   • Sensor (1, 2, 3)
   • Wind/Fan
   • Magnum
   • Circle Gun
   • Rock Cube
   • Air Raid (1, 2, 3)
   • Time Bomb (1, 2, 3)
   • Mine
   • Fanfare/Discord/Timpany/Silence
   • Voodoo Doll
   • Guardian
   • Anubis
   • Panel/Area Grab
   • Grab Banish/Revenge
   • Panel Return
   • Geddon
   • Holy Panel/Sanctuary
   • Coming/Going Road
   • Slow/Fast Gauge
   • Buster Up
   • Bug Fix
   • Invis
   • Barrier (10, 100, 200)
   • Bubble Wrap
   • Life Aura
   • Element Trap
   • Anti Navi/Sword/Damage/Recovery
   • Copy Damage
   • Life Synchro
   • Color/Double Point
   • Roll (Normal, V2, V3)
   • Protoman (Normal, EX, SP)
   • Aquaman (Normal, EX, SP)
   • Heatman (Normal, EX, SP)
   • Tomahawkman (Normal, EX, SP)
   • Elecman (Normal, EX, SP)
   • Tenguman (Normal, EX, SP)
   • Slashman (Normal, EX, SP)
   • Groundman (Normal, EX, SP)
   • Killerman (Normal, EX, SP)
   • Dustman (Normal, EX, SP)
   • Chargeman (Normal, EX, SP)
   • Blastman (Normal, EX, SP)
   • Diveman (Normal, EX, SP)
   • Judgeman (Normal, EX, SP)
   • Elementman (Normal, EX, SP)
   • Double Beast
   • Bass Anly
   • Meteor Knuckle
   • Cross Divide
   • Hub Batch
   • Bug Thunder
   • Bass
   • Big Hook
   • Delta Ray
   • Bug Sword
   • Corn Fiesta
   • Time Bomb +
   • Poison Pharaoh
   • Bodyguard
   • Double Hero
   • Darkness
   • Master Cross
   • Sun Moon
   • Twin Leaders  ~ Will update soon ~
  Last edited by Brave Heart; 15-06-2012 at 09:18 AM.


  I can do it when it counts, pal!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •