Tình hình là acc của buubuu đã bị MediaFire lock hết 2/3 khiến đồng loạt link phim của Pokemon die hết T______T
Dự kiến sẽ reup lại một host khác....
Vào đây để biết rõ chi tiết: http://tvb.lvl.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=14543