Người host kì sau sẽ là GiáN do Bi Bị Điên có việc bận.
last post 25/7 hnay 13/8, hay nhỉ