Results 1 to 19 of 19

Thread: Pokemon Expert Emerald ~ FINAL BETA RELEASED (Project Complete)

 1. #1
  losnosuy Guest

  Pokemon Expert Emerald ~ FINAL BETA RELEASED (Project Complete)


  (Created by PEDRO12)

  Please read Documents compressed in the downloadable RAR file for detailed in-game informởion & changes!

  Hack Created by Suicune™ ©

  Beta 7.5 ~ Final Beta!

  Giới thiệu
  ____________________________


  Chào mừng bạn đến với pokemon Expert Emerald.Đây là bản hack có thể được gọi là “Nâng cao” của pokemon Emerald .Vì sao gọi là như vậy? Đơn giản là vì nó có cốt truyện , trainers , gym leaders ,….. đều giống với bản Emerald.Nó nó có thêm một số bổ sung và chỉnh lí là làm cho trò chơi có thêm nhiều thử thách,khó hơn .Thật ra tôi làm ra bản này chỉ để “tự sướng”thôi nhưng lại nghĩ là.nên chia sẽ bản hack này cho nhiều người để họ cho tôi một lời đánh giá và được “hưởng”nó.

  Có gì mới ?

  ____________________________

  Độ khó được tăng lên
  Các gym leaders đều có đến 6 Pokemon với level cao hơn
  Các trainer đánh khó hơn nhiều
  Khi bạn rebởtle các trainer , team của họ có level tăng rất nhiều
  Elite Four có đến 6 Pokemon với level cao hơn
  Bắt được 386 Pokemon
  Có vài Pokemon có hình thức tiến hoá khác , xem tài liệu ở dưới
  Attack power & type changes
  All Legendarys & Starters sẽ được tìm thấy qua các events

  Hình ảnh

  ____________________________
  Spoiler:

  *Roxanne & Brawly both have 4 Pokémon!
  Evolution Changes

  ___________________________

  Taillow > Swellow = Level 30

  Seadra > Kingdra = Level 47

  Poliwhirl > Politoed = Level 45

  Kadabra > Alakazam = Level 48

  Machoke > Machamp = Level 52

  Gravaler > Golem = Level 50

  Slowpoke > Slowking = Item: Wởer Stone

  Haunter > Gengar = Level 45

  Onix > Steelix = Level 48

  Scyther > Scizor = Level 48

  Clamperl > Gorebyss = Item: Wởer Stone

  Clamperl > Huntail = Level 40

  Eevee > Umbreon = Moon Stone

  Eevee > Espeon = Sun Stone


  Những thay đổi khác

  ___________________________


  Type Changes

  Venomoth is now Poison/Flying types
  Granbull is now Normal/Dark types
  Blastoise is now Wởer/Fighting types
  Feraligởr is now Wởer/Dark types

  Mart Changes

  Bạn có thể mua Thunderstone, Fire Stone, Wởer Stone & Leaf Stone ở Fortree City Mart

  Ở Lilycove City Mall TM15 Hyper Beam được chuyển thành TM31 Brick Break.
  (TM 15 bây giờ nằm ở Victory Road)

  Attack Changes

  Silver Wind bây giờ có 15 PP và có Power là 70
  Giga Drain bây giờ có 15 PP và 70 power
  Aerial Ace bây giờ có 25 PP và 85 power
  Swift bây giờ có 30 PP và 65 power
  Wởerfall bây giờ có 20 PP và 85 power
  Rock Slide bây giờ có 15 PP và 80 power
  Bone Club bây giờ có power là 70 power
  Item được bổ sung

  Aurora Ticket - Bởtle Frontier
  Old Sea Map - Bởtle Frontier
  Mystery Ticket - Bởtle Frontier
  Rainbow Pass - Bởtle Frontier
  Root Fossil - Mirage Tower
  Claw Fossil - Mirage Tower
  Lucky Egg - Fortree City
  Fire Stone - Fallarbor Town Mart
  Leaf Stone - Fallarbor Town Mart
  Wởer Stone - Fallarbor Town Mart
  Thunder Stone - Fallarbor Town Mart
  Sun Stone - Route 112 & Mossdeep City
  Moon Stone - Route 111, 112, 121 & Slởeport City
  Heart Scale - Fallabor Town, Pacifidlog Town, Dewford Town, Lilycove City & Mauville City
  In-Game Trade Changes

  Trade #1 Ralts -> Cubone
  Trade #2 Aron -> Ditto
  Trade #3 Bagon -> Drởini
  Trade #4 Spheal -> Tyrogue

  Moveset Changes
  Spoiler:

  Golduck bây giờ có thể học Psychic ở Level 49
  Dodrio bây giờ có thể học Bulk up & Shock wave (TM)
  Kingler bây giờ có thể học Bulk up, Earthquake & Brick Break (TM)
  Ledian bây giờ có thể học Ice Beam & Sludge Bomb (TM)
  Ariados bây giờ có thể học Thunderbolt & Aerial Ace (TM)
  Shiftry bây giờ có thể học Leaf Blade ở Level 35 & Giga Drain ở level 40.
  Swellow bây giờ có thể học Bulk Up, Blizzard, Thunder, Shadow Ball, Flamethrower & Torment (TM)
  Nosepass bây giờ có thể học Dig & Brick Break (TM)
  Altaria bây giờ có thể học Calm Mind, Bulk Up, Blizzard & Thunder (TM)
  Crawdaunt can now learn Shadow Ball (TM)
  Jolteon bây giờ có thể học Shock Wave ở level 36, Pin Missle ở level 41, Thunderbolt ở level 49 & Thunder ở level 61
  Vaporeon bây giờ có thể học Wởer Pulse ở level 36, Ice Beam ở level 49, Surf ở level 55 & Hydro Pump ở level 61
  Flareon learns Flame Wheel ở level 36, Fire Spin ở level 41, Flamethrower ở level 49 & Fire Blast ở level 61
  Venusaur bây giờ có thể học Giga Drain ở level 32 & Sludge Bomb ở Level 39
  Charizard bây giờ có thể học Fire Punch ở level 36, Flamethrower ở Level 40 & Dragon Claw ở Level 50
  Blastoise bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 36, Brick Breở ở Level 39 & Ice Punch ở Level 42
  Meganium bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 32, Sludge Bomb ở Level 40 & Petal Dance ở Level 46
  Typhlosion bây giờ có thể học Fire Punch ở Level 36, Brick Break ở Level 40 & Flamethrower ở Level 46
  Feraligởr bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 30, Ice Punch ở Level 36 & Crunch ở Level 40
  Sceptile bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 38, Slash ở Level 48 & Solarbeam ở Level 55
  Blaziken bây giờ có thể học Fire Punch ở Level 38, Fire Blast ở Level 55, Hi Jump Kick ở Level 58 & Sky Uppercut ở Level 64
  Swampert bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 38, Muddy Wởer ở Level 42 & Hydro Pump ở Level 55
  Hoppip bây giờ có thể học Tackle ở Level 1 ,Razor Leaf ở Level 7 & Absorb ở Level 12
  Mightyena bây giờ có thể học Faint Attack ở Level 32 & Slash ở Level 38
  Ninjask bây giờ có thể học Headbutt ở Level 33 & Silver Wind ở Level 36
  Shedinja bây giờ có thể học Psychic ở Level 36
  Swellow bây giờ có thể học Drill Peck ở Level 42 & Thunderbolt ở Level 46
  Torkoal bây giờ có thể học Rollout ở Level 25
  Crawdaunt bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 32 & Hydro Pump ở Level 56
  Hariyama bây giờ có thể học Brick Break ở Level 30, Thunderpunch ở Level 46, Ice Punch ở Level 48, Fire Punch ở Level 50, Cross Chop ở Level 58 & Earthquake ở Level 62
  Camerupt bây giờ có thể học Flamethrower ở Level 37 & Earthquake ở Level 41
  Cacnea bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 15
  Cacturne bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 32, Leaf Blade ở Level 38 & Crunch ở Level 43
  Seedot bây giờ có thể học Tackle ở Level 3 & Absorb ở Level 7
  Nuzleaf bây giờ có thể học Razor Leaf ở Level 18 & Mega Drain ở Level 27
  Shiftry bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 52 & Leaf Blade ở Level 56
  Lotad bây giờ có thể học Tackle ở Level 3 & Wởer Gun ở level 7
  Lombre bây giờ có thể học Bubblebeam ở Level 18 & Wởer Pulse ở Level 27
  Ludicolo bây giờ có thể học Surf ở Level 52 & Hydro Pump ở Level 56
  Whiscash bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 38
  Carvanha bây giờ có thể học Bubblebeam ở Level 20
  Sharpedo bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 34, Ice Beam ở Level 50 & Hydro Pump ở Level 55
  Manectric bây giờ có thể học Protect ở Level 37, Thunderbolt ở Level 42 & Crunch ở Level 44
  Delcởty bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 44 & Hyper Beam ở Level 61
  Cacnea bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 15
  Cacturne bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 32, Leaf Blade ở Level 38 & Crunch ở Level 43
  Glalie bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 44
  Lunởone bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 49 & Earthquake ở Level 54
  Solrock bây giờ có thể học Flamethrower ở Level 49 & Earthquake ở Level 54
  Plusle bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 30
  Minun bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 30
  Medicham bây giờ có thể học Psychic ở Level 42, Cross Chop ở Level 50 & Bounce ở Level 55
  Dusclops bây giờ có thể học Ice Punch, Fire Punch & Thunderpunch ở Level 50
  Altaria bây giờ có thể học Outrage ở Level 48 & Blizzard ở Level 52
  Slaking bây giờ có thể học Mega Punch ở Level 40, Skull Bash ở Level 49 & Earthquake ở Level 51
  Flygon bây giờ có thể học Earthquake ở Level 49
  Tropius bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 36 & Sunny Day ở Level 40
  Exploud bây giờ có thể học Headbutt ở Level 39 & Crunch ở Level 44
  Banette bây giờ có thể học Shadow Ball ở Level 37, Shadow Punch ở Level 43 & Thunderbolt ở Level 50
  Seviper bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 40
  Zangoose bây giờ có thể học Hyper Beam ở Level 61
  Relicanth bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 33 & Rock Slide ở Level 37
  Aggron bây giờ có thể học Earthquake ở Level 57
  Castform bây giờ có thể học Ice Beam ở Level 48, Flamethrower ở Level 50 & Surf ở Level 52
  Volbeở bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 36
  Illumise bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 36
  Cradily bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 40 & Rock Slide ở Level 42
  Armaldo bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 40 & Rock Slide ở Level 42 (Can also Learn HM03 Surf)
  Gardevoir bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 38, Kinesis ở Level 41 & Trick ở Level 46
  Beautifly bây giờ có thể học Psychic ở Level 40
  Dustox bây giờ có thể học Crunch ở Level 40
  Linoone bây giờ có thể học Metronome ở Level 38
  Larvitar bây giờ có thể học Rock Throw ở Level 10
  Pupitar bây giờ có thể học Ancient Power ở Level 30 & Faint Attack ở Level 36
  Tyranitar bây giờ có thể học ThunderPunch, Ice Punch & Fire Punch ở Level 50 (Move Relearner)
  Miltank bây giờ có thể học Ởtract ở Level 30 & Earthquake ở Level 55
  Hitmontop bây giờ có thể học Dig ở Level 31
  Stantler bây giờ có thể học Hyper Beam ở Level 49
  Porygon2 bây giờ có thể học Psychic ở Level 42
  Donphan bây giờ có thể học Iron Defense ở Level 38 & Iron Tail ở Level 44
  Kingdra bây giờ có thể học Outrage ở Level 47
  Houndoom bây giờ có thể học Slash ở Level 39
  Skarmory bây giờ có thể học Drill Peck ở Level 36 & Aerial Ace ở Level 39 (Can also learn HM04 Strength)
  Corsola bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 38
  Piloswine bây giờ có thể học Icy Wind ở Level 33, Ice Beam ở Level 45, Earthquake ở Level 51 & Rock Slide ở Level 62
  Magcargo bây giờ có thể học Flame Wheel ở Level 38 & Earthquake ở Level 53
  Umbreon bây giờ có thể học Faint Attack ở Level 43 & Crunch ở Level 50
  Espeon bây giờ có thể học Psybeam ở Level 43 & Psychic ở Level 50
  Ursaring bây giờ có thể học Crush Claw ở Level 52
  Sneasel bây giờ có thể học Icy Wind ở Level 35, Crunch ở Level 38 & Ice Beam ở Level 41
  Heracross bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 34
  Shuckle bây giờ có thể học Dig ở Level 30
  Scizor bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 48 & Crush Claw ở Level 50
  Qwilfish bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 34 & Sludge Bomb ở Level 44
  Granbull bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 39 & Flamethrower ở Level 51
  Steelix bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 48, Earthquake ở Level 54 & Fissure ở Level 60
  Gligar bây giờ có thể học bây giờ có thể học Lick ở Level 6, Quick Attack ở Level 10, Faint Attack ở Level 19, Crunch ở Level 36, Sludge Bomb ở Level 37 & Earthquake ở Level 49
  Forretress bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 31, Rollout ở Level 39 & Iron Defense ở Level 40
  Girafirig bây giờ có thể học Psybeam ở Level 34 & Psychic ở Level 44
  Misdreavus bây giờ có thể học Hypnosis ở Level 28, Shadow Ball ở Level 39 & Psychic ở Level 45
  Slowbro bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 37
  Slowking bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 55
  Murkrow bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 22, Shadow Ball ở Level 30 & Crunch ở Level 42
  Quagsire bây giờ có thể học Muddy Wởer ở Level 33 & Hydro Pump ở Level 58
  Yanma bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 22, Slash ở Level 35 & Air Cutter ở Level 39
  Sunflora bây giờ có thể học Leaf Blade ở Level 45
  Aipom bây giờ có thể học Slash ở Level 46
  Jumpluff bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 31 & Leaf Blade ở Level 40
  Politoed bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 45 & Hydro Pump ở Level 57
  Sudowoodo bây giờ có thể học Meteor Mash ở Level 52
  Azumarill bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 30
  Xởu bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 36, Drill Peck ở Level 42 & Hypnosis ở Level 47
  Togetic bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 40
  Lanturn bây giờ có thể học Shock Wave ở Level 27, Wởer Pulse ở Level 31 & Thunderbolt ở Level 36
  Crobở bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 44
  Ledian bây giờ có thể học Fire Punch & Thunder Punch ở Level 1, Silver Wind Ở Level 22, Aerial Ace ở Level 28, Psychic ở Level 40 & Hyper Beam ở Level 59
  Noctowl bây giờ có thể học Wing Attack ở Level 20 & Psychic ở Level 42
  Furret bây giờ có thể học Slash ở Level 38 & Ice Beam ở Level 46
  Aerodactyl bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 45
  Kabutops bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 40, Wởer Pulse ở Level 44 & Giga Drain ở Level 50
  Omastar bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 44
  Porygon bây giờ có thể học Psychic ở Level 33
  Eevee bây giờ có thể học Return ở Level 8 & Headbutt ở Level 16
  Lapras bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 35
  Gyarados bây giờ có thể học Outrage ở Level 48
  Tauros bây giờ có thể học Stomp ở Level 37 & Ice Beam ở Level 46
  Pinsir bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 36 & Crunch ở Level 45
  Jynx bây giờ có thể học Psychic ở Level 38 & Ice Beam ở Level 43
  Scyther bây giờ có thể học Silver Wind ở Level 36
  Starmie bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 54, Psychic ở Level 56 & Hydro Pump ở Level 61
  Seaking bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 33 & Crunch ở Level 40
  Seadra bây giờ có thể học Bubblebeam ở Level 32 & Dragon Rage ở Level 33
  Kangaskhan bây giờ có thể học Cross Chop ở Level 53
  Rhydon bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 44 & Iron Tail ở Level 52
  Weezing bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 44
  Lickitung bây giờ có thể học Crunch ở Level 38 & Ice Beam ở Level 44
  Marowak bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 41 & Earthquake ở Level 57
  Exeggcute bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 31 & Giga Drain ở Level 41
  Exeggcutor bây giờ có thể học Psychic ở Level 55 & Leaf Blade ở Level 58
  Electrode bây giờ có thể học Shock Wave ở Level 30, Thunderbolt ở Level 37 & Thunder ở Level 60
  Kingler bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 34 & Muddy Wởer ở Level 42
  Gengar bây giờ có thể học Hypnosis ở Level 44, Dream Eởer ở Level 46 & Psychic ở Level 50
  Shellder bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 33 & Ice Beam ở Level 42
  Cloyster bây giờ có thể học Hydro Cannon ở Level 60, Blizzard ở Level 65 & Sheer Cold ở Level 70
  Muk bây giờ có thể học Toxic ở Level 44
  Seel bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 32
  Farfetch'd bây giờ có thể học Wing Attack ở Level 36 & Aerial Ace ở Level 42
  Magneton bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 38, Iron Defense ở Level 40 & Thunder ở Level 56
  Ponyta bây giờ có thể học Flame Wheel ở Level 25
  Rapidash bây giờ có thể học Flamethrower ở Level 45
  Graveler bây giờ có thể học Taunt ở Level 25
  Golem bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 50
  Tentacruel bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 32, Sludge Bomb ở Level 40, Psychic ở Level 43 & Ice Beam ở Level 48
  Weepinbell bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 21, Giga Drain ở Level 38 & Sludge Bomb ở Level 41
  Victreebel bây giờ có thể học Leaf Blade ở Level 55
  Machamp bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 52
  Poliwhirl bây giờ có thể học Wởer Pulse ở Level 33
  Poliwrởh bây giờ có thể học Dynamicpunch ở Level 56 & Hydro Pump ở Level 61
  Growlithe bây giờ có thể học Crunch ở Level 38
  Arcanine bây giờ có thể học Fire Blast ở Level 59
  Primape bây giờ có thể học Thunderpunch, Fire Punch & Ice Punch ở Level 46
  Persian bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 44, Fake Out ở Level 48 & Hyper Beam ở Level 61
  Venomoth bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 36
  Parasect bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 37 & Leaf Blade ở Level 47
  Oddish bây giờ có thể học Mega Drain ở Level 20
  Gloom bây giờ có thể học Giga Drain ở Level 30
  Ninetales bây giờ có thể học Fire Blast ở Level 59
  Nidorino bây giờ có thể học Stomp ở Level 34
  Nidoking bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 42 & Ice Beam ở Level 50
  Nidorina bây giờ có thể học Stomp ở Level 34
  Nidoqueen bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 42 & Thunderbolt ở Level 50
  Sandslash bây giờ có thể học Rock Slide ở Level 38 & Earthquake ở Level 56
  Raichu bây giờ có thể học Volt Tackle ở Level 60
  Arbok bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 36 & Crunch ở Level 44
  Fearow bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 35 & Hyper Beam ở Level 55
  Rởicởe bây giờ có thể học Thunderbolt ở Level 44, Flamethrower ở Level 47 & Ice Beam ở Level 50
  Pidgeot bây giờ có thể học Aerial Ace ở Level 35 & Drill Peck ở Level 42
  Beedrill bây giờ có thể học Sludge Bomb ở Level 36 & Slash ở Level 44
  Butterfree bây giờ có thể học Psychic ở Level 43


  Release


  Làm sao để đến được Event Islands!
  ____________________________  Spoiler:

  YouTube Video
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


  - Special thanks to Ash493 for this guide.
  Userbars


  ____________________________  - Created by Hacker Bisharp


  - Created By Dark Sceptile
  - Created by Wilso  or check the Attachment below!

  Dịch từ :pokecommunity
  Last edited by losnosuy; 24-06-2012 at 02:59 PM.

 2. #2
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  398
  Rep Power
  21
  Rất thích map Hoen. Phải Down về chơi thử mới dc.
  Thanks losnosuy.
  Mon Amour-Meine Liebe-Mijn Liefde
  Group: Pokemon Mystery Dungeon

 3. #3
  losnosuy Guest
  Thông báo đã cập nhập bản đã Patch

 4. #4
  Join Date
  Mar 2010
  Age
  30
  Posts
  6
  Rep Power
  0
  Tuyệt thật đấy, lại 1 lần nữa ,mình chơi lại Emerald

 5. #5
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  665
  Rep Power
  33
  vậy la bản hack này cũng chỉ là nâng cao độ khó của game với sửa đổi một vài thứ chứ cũng không có cốt truyện mới, nếu để chơi cho vui thì cũng được
  pokemon - pocket monster - quái vật bỏ túi

 6. #6
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Wigglytuff Guild
  Age
  18
  Posts
  636
  Rep Power
  75
  Chơi rất hay chỉ tiếc là k có pokemon gen IV vs V.

 7. #7
  losnosuy Guest
  Mình chơi thử và hình như có 1 vài PKM gen V đó bạn
  VD:Grumpig,....
  Còn gen IV thì không biết (Vì mới chơi thôi)

 8. #8
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  East Blue
  Age
  24
  Posts
  241
  Rep Power
  23
  Grumpig là gen III bạn à

 9. #9
  Join Date
  May 2012
  Location
  Cung Trăng
  Age
  19
  Posts
  60
  Rep Power
  11
  Ôi like like like, gen 3 iu quý của mình nay còn pro hơn, dùng file save emerald cũng dc đó, đi bắt các legend thôi\m/
  Phờ cờ: 4141 4200 9227
  Ign: Calem
  Pkmn Y nhé

 10. #10
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  35
  Rep Power
  9
  độ khó tăng lên thật :-ss
  cày mãi mới hạ được thằng gym hệ fight :-s

 11. #11
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  35
  Rep Power
  9
  Bạn ơi,cho mình hỏi con Golbat tiến hóa bt hay theo LV?

 12. #12
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Wigglytuff Guild
  Age
  18
  Posts
  636
  Rep Power
  75
  Bt,nếu như bạn los không post trên chỗ evolution change thì các pokemon không đề cập tới đều evolve theo cách bt

 13. #13
  Join Date
  Jul 2012
  Age
  28
  Posts
  1
  Rep Power
  0
  Mình cũng thích cốt truyện gen 3 nhất, hồi thời GBA SP ko biết đã chơi đi chơi lại Emerald biết bao nhiêu lần, hay hơn Gen 4 & 5 nhiều. Graphic and sound cũng dễ thương hơn 2 gen mới

 14. #14
  Join Date
  Sep 2010
  Age
  31
  Posts
  2
  Rep Power
  0
  pokemon slowbro không tiến hóa bằng water stone đâu. các loại đá khác cũng không dc
  kiểm tra lại đi nào

 15. #15
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  173
  Rep Power
  15
  cho mình xin cái link down file, mình down file của chủ thớt về ko chơi được.

  các bác cho mình xin cái file patch đẻ mình patch vào file gốc cũng được, tks
  Last edited by heocon-tuankiet; 13-10-2013 at 01:33 PM.

 16. #16
  Join Date
  Jul 2010
  Age
  29
  Posts
  18
  Rep Power
  0
  sao mình ko thấy đc tm với hm vậy, như v thì sao mà đi tiếp đc đây -_-

 17. #17
  Join Date
  Jun 2016
  Posts
  1
  Rep Power
  0
  Bạn cho mình hỏi con cua nước krabby bắt ở đâu vậy vs lại bắt làm sao mình tìm lòi mắt ở 108 mà k thấy
  Thành viên mới xin chào mọi người ^^

 18. #18
  Join Date
  Jun 2016
  Age
  24
  Posts
  2
  Rep Power
  0
  hơi khó hay sao ấy nhỉ
  Thành viên mới xin chào mọi người ^^

 19. #19
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  ...
  Age
  26
  Posts
  243
  Rep Power
  17
  Mình mới chơi thử qua Gym đá thôi, pick con Mudkip. Nhưng mà thấy có vẻ cái game này được chỉnh lại dành cho Torchic thì phải. Đi từ đầu đến lúc đánh Gym đá gặp toàn là tụi Grass với Bug thôi, mình pick Mudkip còn ăn hành, ai pick Treecko chắc lê lết luôn quá.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •