Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 56

Thread: Giới thiệu thông tin các bản hack

 1. #21
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  VN
  Posts
  1,376
  Rep Power
  91

  Pokemon Secrets of Glacidea

  mấy hôm nay loanh quanh trên mạng bắt gặp bản pkm mới nên add lên forum[B]Pokemon: Secrets Of Glacidea[B]
  Hack of: FIRE RED
  Version: 1.0
  Có nhìu sprite của D/P/P.

  Cốt truyện: Bạn hoàn thành khóa huấn luyện ở trường Huấn Luyện Viên. Bạn đang ăn trưa với bố thì giáo sư Rowan đến và nói với bạn rằng ông ấy có một ng` bạn cần giúp đỡ bằng cách loại bỏ những bông hoa kỳ dị ở vườn ông ấy, ông ấy muốn bạn đi và xem xét chúng và mang chúng trở lại cho giáo sư bất cứ thứ gì mà bạn thấy dc. Bạn đến đó và thấy những bông hoa, sau khi khám phá chúng, bạn sẽ thấy tìm thấy một bông hoa nhỏ không giống những bông khác, bạn đã mang về cho giáo sự Rowan và phát hiên ra rằng giáo sư không hề hiểu biết thực vật mấy, vì thế bạn đã đến tìm giáo sư Elm, người mà đã đánh bại Elite 4 của Sinnoh.

  Những cái mới:
  -Các DP Pokemon
  -Knockout Challenge -Knockout Challenge
  -Safari Minigame
  -Kiếm tiền từ có được việc làm
  -Hệ thống Ngân hàng
  -lv cao lúc cuối cùng của game (sau khi kết thúc storyline pokemon của bạn nên được cấp khoảng 90)
  -Riolu là starter
  -Riolu và Lucario có một khả năng để được khám phá bởi bạn
  Pokemon cùa D/P/P:
  1.Riolu (hình như Riolu là starter)..... great
  2.Lucario
  3.Cranidos
  4.Rampardos
  5.Shieldon
  6.Bastiodon
  7.Gible
  8.Gabite
  9.Garchomp
  10.Spiritomb
  11.Buneary
  12.Lopunny
  13.Electivire
  14.Magmortar
  15.Budew
  16.Roserade
  17.Dialga
  18.Palkia
  19.Giratina
  20.Giratina Origin Forme
  21.Tangrowth
  22.Darkrai
  23.Shaymin
  24.Shaymin Sky Forme
  25.Arceus

  -Donwload: chưa có.....soon
  -Có gì thì lên trang web này mà trao đổi thông tin: Pokemon: Secrets of Glacidea - The PokéCommunity Forums
  - Hay vào web đã dc dịch:
  Bản đ dịch của trang http://www.pokecommunity.com/showthread.php?p=3906746
  -Screen: cũng ở 2 web trên nốt
  ...

 2. #22
  Join Date
  Jul 2008
  Age
  30
  Posts
  25
  Rep Power
  21

  Pokemon Heros Path!

  Pokemon Heros Path!
  It's back em bé | | Old Thread

  The Basics Các khái niệm cơ bản
  What you need ||Who am I? Những gì bạn cần | | Tôi là ai?

  Veng |3| anc3 Veng | 3 | anc3
  I came up with the idea for this hack a long while ago. Tôi đi lên với các ý tưởng này cho thuê lâu dài trong khi trước đây. When I first started making progress, I came across some personal problems. Khi tôi bắt đầu làm đầu tiên tiến, tôi đi trên một số vấn đề cá nhân. And ended up leaving PC for a while, I have now returned although I have lost my original rom hack, and my scripting skills are a little rusty. Và kết thúc lên rời khỏi máy tính cho một thời gian, tôi đã trả lại mặc dù bây giờ tôi đã mất ban đầu của tôi rom hack, và kỹ năng scripting của tôi đang có một ít rusty. I'll be back at top form in a few days, with hopefully some progress on the hack. Tôi sẽ được trở lại từ đầu trang toàn trong một vài ngày, với hy vọng một số học sinh về các hack. :] :]

  Info Thông tin
  Hack of: Fire Red Hack của: cháy đỏ
  Hero/Heroine: Ash || Misty Anh hùng / anh hùng: Ash | | Misty
  Starter: Pichu || Starmie Starter: Pichu | | Starmie
  Main Region: Johto Khu vực chính: Johto

  The Story Story
  Whats gonna happen? Whats gonna xảy ra?
  You start the game as pokemon champion Ash Ketchum, or Gym Leader Misty in your hometown of Pallet, were the brand new harbour has just been finished building. Bạn bắt đầu các trò chơi như pokemon Champion Ash Ketchum, hoặc Gym Leader Misty của bạn ở quê hương của Pallet, là những thương hiệu mới bến cảng đã được hoàn thành xây dựng. You decide to be one of the first to board, so you pack up your stuff. Bạn quyết định là một trong những ban đầu tiên, do đó bạn pack up của bạn. Prof Oak finds you to tell you your Pokemon had an egg! Prof Oak thấy bạn để cho bạn biết Pokemon của bạn có một trứng! It hatched not long after it was layed, you take the baby Pokemon and travel to the Johto region. It hatched không lâu sau khi nó đã được bắt, bạn nên tận dụng con Pokemon và đi du lịch đến các khu vực Johto. This is were the journey begins! Điều này đã được bắt đầu hành trình!

  Features Những đặc tính
  Cool stuff ||And extras Cool stuff | | Và thêm cho
  • Scripted from scratch • Scripted từ đầu
  • Travel through Johto! • Du lịch thông qua Johto! (and small parts of Kanto) (và nhỏ phần của Kanto)
  • Brand new story line, with some original parts • Nhãn hiệu đường dây câu chuyện mới, với một số phần gốc
  • Player talks. • Player nghẽn ".
  • New rivals, and Old. • Rivals mới, và cũ.
  • Familiar faces. • Familiar khuôn mặt.
  • New Items • Mục mới
  • Be Ash, or Misty • Hãy Ash, hay Misty
  • Starters are Pichu (if you pick Ash) or Starmie (if you pick Misty) • Starters đang Pichu (nếu bạn chọn Ash) hoặc Starmie (nếu bạn chọn Misty)
  • Some changes to maps, some may big big, others smaller. • Một số thay đổi cho bản đồ, một số tháng năm lớn lớn, nhỏ hơn những người khác.

  Media Phương tiện truyền thông
  The Flashy Stuff ||Support Những sự kiện lý thú xa | | Hỗ trợ

  Content hidden: Ẩn nội dung:
  Click here to view. Bấm vào đây để xem.
  Maps: Sơ đồ:


  Possibly Pallet Town? Pallet có thể là thị trấn? :0 : 0

  Banners, Art, and any other form of support is great. Biểu ngữ, nghệ thuật, và bất kỳ hình thức hỗ trợ khác là rất tốt. You will be credited fully (for art) and a thanks from me for supporting Bạn sẽ được ghi đầy đủ (cho nghệ thuật) và một từ cho tôi nhờ hỗ trợ cho


  The Team Đội bóng của
  Workers ||And aplicants Công nhân | | Và aplicants
  • Veng3anc3 ||Lead Scripter, and temp mapper • Veng3anc3 | | Chì Scripter, và temp mapper
  • ,Pichu-kun ||Mapper, only small sized though •, Pichu-cùng | | Mapper, chỉ có kích thước nhỏ, mặc dù

  As you can see, quite empty here. Như bạn có thể nhìn thấy, không có sản phẩm nào khá đây. Lost my old team :/ Bạn quên đội cũ của tôi: /
  Any help will be apreciated. Bất apreciated sẽ được giúp đỡ. Any 'full time' workers will be greatly apreciated. Bất kỳ 'toàn thời gian, người lao động sẽ được rất nhiều apreciated.
  Jobs to be filled: Công ăn việc làm để được điền:
  Bigger mapper Bigger mapper
  Spriters
  Tile Makers Ngói Makers
  A better mapper then me (haha) A tốt hơn sau đó tôi mapper (haha)
  OW makers OW, thực
  Title Screen Changers (and image indexer) Tiêu đề Màn hình thay đổi (và hình ảnh indexer)
  Beta Testers will be asked for when needed Beta Khảo thí sẽ được yêu cầu khi cần thiết

  Progress Tiến trình
  How far are we? ||Whens the alpha out? Làm thế nào đến nay chúng tôi đang có? | | Whens các alpha ra? D: D:

  Pallet Town Thị trấn Pallet

  The Ship Gửi hàng

  New Bark Town Bark thị trấn mới

  Releases Chí
  Downloads ||sôn mà
  Pokemon Hero's Path; Alpha Đường dẫn của Pokemon Anh hùng;
  Last edited by HKC; 07-11-2008 at 10:49 PM.

 3. #23
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokemon Legends of the Past Platinum Version

  hey các bản tui mới kím được anh em tự chơi do tác giả bên đấy ko hình ko video thui chịu khó tự chơi dậy
  link ; Download - Pokmon Legends of the Past
  sorry các anh em .... :53:

 4. #24
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 new pokehack : pokemon fire legend

  lang thang trên mạng kím được cái game nì anh em down chơi thấy hay thì thanks nhá
  link
  4shared.com - free file sharing and storage - download
  I*m BACK !

 5. #25
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 pokemon kanto

  đây là một bản hack từ bên community
  tui mà giới thiệu thì game mất hay ........
  thui anh em tự coi bên commu đi......
  có link down lun.....
  Pokemon Kanto! - The PokéCommunity Forums
  I*m BACK !

 6. #26
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 pokemon shining yelow

  nãy giờ đánh nhìu wá ê tay
  anh em tự xem bài nhá ?
  em sory trước ?
  có gì thông báo sau ?
  các mod đừng lock bài em ?
  FireRed hack: Pokemon: Shining Yellow - The PokéCommunity Forums
  :s29:
  I*m BACK !

 7. #27
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  Newbie Town, Poke-mega region
  Posts
  218
  Rep Power
  36

  Pokemon Fresh Pearl

  Author: Zein
  Hack of Ruby US
  Đây là cốt tryện, bạn nào... biết tiếng Tây Ban Nha thì hãy đọc
  Historia  Prologo:
  Se dice que el universo fue creado por arceus...pero como fue creado arceus???
  ese es el misterio del universo, muchos han intentado descubrirlo, nnguno lo a logrado, pero la leyenda cuenta que el no es uno solo sino dos, esta su hermano...el que crea el caos en el universo, pero nadie los a visto, se dce que arceus y el tuvieron una gran batalla y de ahi salio una dimension nueva la que absorbio a el hermano de arceus y quedo perdido en el tiempo y espacio, algo complicado, luego vino la paz y tranquilidad...

  Parte 1:
  Eras un chico que vivia en las islas Marnian al sur de la region de Marnian, todos alli eran muy buena gente y despreocupados ya que todo alli era calma...hasta que un dia tu padre descubrio algo que no tenia y ademas de todo eso lo hizo publico, al pasar esto ocurrieron cosas raras en esas islas, llegaron varias personas raras, siempre andaban por tu barrio y vigilando a tu familia, una noche tu padre desaparecio misteriosamente y solo quedo una nota...me voy a la region de marnian los quiere Prof. khuren...

  Parte 2:
  Yan han pasado 5 largos años desde la desaparicon de tu padre y tu madre y tu se mudaron a la region marnian para buscar a tu padre...ella ya se rindio pero tu no, tu con 16 años de edad decides recorrer la region entera y encontrar a tu padre,asi que te contactas con el prof. Jhento, amigo de tu padre, hablas con el para conseguir tu primer pokemon pero el te dice que algo sumamente raro ocurre en la region y que es a causa del descubrimiento de tu padre ( años atras) y te pide que lo ayudes a investigar, tu aceptas pero sin esperarlo no eres el unico que acepto sino tambien acepto tu vecino (o mas bien rival) y el hijo del prof. jehnto...asi que son 3...luego en tu camino decides tambien convertirte en un gran maestro pokemon y conseguir medallas, pues el viaje no solo era por lo de tu padre sino por lo aburrido del pueblo en el que vives, enprendes tu viaje y descubriras lo que pasa en marnian... y la misteriosa desaparicion de tu padre y los sucesos raros comentados por jehnto...
  Sẽ có region mới + thêm khoảng 60 con Pokemon D/P
  Bản này có sự tham gia của Wesley FG nên tile khá giống với Kanto ở Light platinum

  Screenshot  Link down:
  Spoiler:
  soon mà

  End

 8. #28
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  Newbie Town, Poke-mega region
  Posts
  218
  Rep Power
  36

  Cập nhật thông tin các bản hack

  Trong thời gian gần đây có một số bản hack hình khá đẹp mà hổng có link down. Cũng có một số bản đang at work. Vì vậy lập topic này để mọi người post thông tin update, nếu có link thì sẽ lập topic mới cho hoành tráng (đặc biệt là Light pla)
  Mở hàng trước nhé
  Pokémon Otoño của Sapo
  Spoiler:


  Pokémon Heroes của Charlesteam
  Spoiler:


  Pokémon Cresta Solar của Rata
  Spoiler:


 9. #29
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Đà Nẵng
  Posts
  504
  Rep Power
  264
  CẬP NHẬP HÌNH ẢNH

  Light Platinum
  Spoiler:


  Fresh Pearl
  Dark Blue
  Spoiler:

  Những kỷ niệm đẹp về mọi người, về một thời vất vả với những đam mê sẽ còn mãi trong lòng mình

  SHOW ROMHACK POKÉMON

 10. #30
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokemon darkstars: Road to dreams

  First beta released!
  Hack Of: Fire red

  Introduction
  Hey there!I'm Ray Maverick.This hack is not entirely mine,
  Kaizer-X is the rightfull owner.
  Hope you like it!

  .:Awards:.

  Storyline


  Pokemon Darkstars: Road To Dreams Synopsis


  Within the region of RENNOH , a mysterious organization has begun its
  activities all over the regecretion. Black markets and pokemon smuggling
  were a frequent occurence. You just had your 16th birthday party at your
  home.

  Despite the sudden emergence of this unknown threat, you are sent
  out to collect data on the Pokemon you have been entrusted with by you
  father and find out the various abnormalities within the region.

  Soon after setting off, you meet a pokemon professor who invites you into
  a Team to monitor the strage occurances in RENNOH. You later meet his
  assistant and the other team members.

  Together, you see the legendary pokemon, Darkrai, being pursued by members of the unknown organization.
  The evil team attacks Darkrai with a legendary pokemon of their own and
  captures Darkrai. Then they disappear, only to appear with something
  unimaginable.

  Wanting to find out the truth behind the events taking place, you head
  off to learn the truth behind this mysterious organization and the
  secrets of their leader while trying to collect all 8 badges to compete
  in the Pokemon league and fulfill your dream of becoming a pokemon league
  champion.


  Features


  * Starters are Cranidos and Shieldon
  * More rivals
  * some D/P Pokemon
  * new maps
  * new domes/leaders
  * new region(RENNOH)
  * new evil organisation
  * new story/events
  * Battle Tournament
  * Shops selling Pokemon (no legendaries though)
  * A lot of Pokemon evolve using stones. (Some D/P and Evolve when
  traded Pokemon)
  * More side quests
  * Evil Organisation controls some Legendary Pokemon (makes the game
  more challenging
  screen  link down
  Darkstars Road to Dreams BetaV.ips
  copy of community forum.........
  have fun
  Last edited by o0RainBow0o; 27-04-2009 at 05:19 PM.
  I*m BACK !

 11. #31
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokémon Pearl Deluxe

  đây là bản hack của pokemon pearl mà tui mới lượm được anh em thử chơi nhé !!!
  ở bản hack này có một số đổi mới như
  - TRAINERS All edited
  - WILD POKÉMON All edited
  - POKÉDEX Edited
  - ATTACK Pluck edited
  - ATTACK Bug Bite edited
  - MOVESET Chikorita's edited
  - MOVESET Meganium's edited
  - MOVESET Cyndaquil's edited
  - MOVESET Quilava's edited
  - MOVESET Typhlosion's edited
  - MOVESET Totodile's edited
  - MOVESET Croconaw's edited
  - MOVESET Feraligatr's edited
  - MOVESET Yanma's edited
  - MOVESET Duskull's edited
  - MOVESET Dusclops's edited
  - MOVESET Dusknoir's edited
  - MOVESET Yanmega's edited
  - EVOLUTION LEVEL Magneton's edited
  - EVOLUTION LEVEL Electabuzz's edited
  - EVOLUTION LEVEL Magmar's edited
  - EVOLUTION LEVEL Seadra's edited
  - EVOLUTION LEVEL Eevee's edited
  - EVOLUTION LEVEL Yanma's edited
  - EVOLUTION LEVEL Aipom's edited
  - EVOLUTION LEVEL Gligar's edited
  - EVOLUTION LEVEL Piloswine's edited
  - EVOLUTION LEVEL Nosepass' edited
  - EVOLUTION LEVEL Duskull's edited
  - EVOLUTION LEVEL Dusknoir's edited
  - SPRITE Arbok's changed
  - SPRITE Oddish's changed
  - SPRITE Hitmonlee's changed
  - SPRITE Hitmonchan's changed
  - SPRITE Weezing's changed
  - SPRITE Chikorita's changed
  - SPRITE Sentret's changed
  - SPRITE Hoppip's changed
  - SPRITE Bellossom's changed
  - SPRITE Aipom's changed
  - SPRITE Snubbull's changed
  - SPRITE Teddiursa's changed
  - SPRITE Houndour's changed
  - SPRITE Skarmory's changed
  - SPRITE Hitmontop's changed
  - SPRITE Zigzagoon's changed
  - SPRITE Slaking's changed
  - SPRITE Mawile's changed
  - SPRITE Spiritomb's changed
  - SPRITE Mamoswine's changed
  - TYPE Mawile's changed
  - STATS Sableye's changed
  - STATS Mawile's changed
  screen
  .... chưa có
  download
  http://www.megaupload.com/?d=ILMSDEGZ

  have fun
  [ cofy của commu ]
  cấm spam
  I*m BACK !

 12. #32
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokémon: Next Generation

  hack of firered
  story
  You're a kid from Kanto. You think now: Ahh, again boring Pallet town. No, no. It became important national research center. You will be able to find out.
  Kanto has changed. A few years before, all evil teams from the Pokémon nation - Aqua, Magma, Rocket - united into one team - Team Shade. They distorted whole Kanto and first two cities of Johto were connected to the destroyed region. Yeah, two of Johto. You'll be able to explore them. Some citizens of Kanto, Newbark town and Port Cherrygrove created the National Guard Union and started to fight the villains. Now, Kanto has whole new look, new set of islands (not Sevii ones, those sank into the cold waters of Blue sea) appeared and new cities were built. You can look forward
  screen


  download
  http://www.mediafire.com/download.php?rgmtrk2bmyn
  have fun


  I*m BACK !

 13. #33
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  Newbie Town, Poke-mega region
  Posts
  218
  Rep Power
  36

  POKEMON Magic Stone Version

  Dạo này nhiều bạn hỏi về cái chữ kí quá nên post luôn cho tiện
  History
  Esta historia comienza hace aproximadamente 300 años, cuando shinnoh y Khann formaban parte de una sola region. Los conflictos internos eran frecuentes en esa época, hasta que un día desapareció un objeto indispensable para la vida en la region, la piedra mágica como la denominaban los aldeanos. Debido a la falta del objeto,los pobladores de la zona oeste de la region declararon la guerra a los de la zona este creyendo que éllos la habían robado; pokemon y humanos batallando entre si en una guerra sin sentido. Cuando las malas noticias fueron transmitidas a Arceus, este mismo intervino separando la region en dos mitades, la zona este de un lado y la zona oeste del otro.Pero las batallas por agua y aire no se hicieron esperar, era un conflicto interminable que solo podría solucionarse recuperando la piedra mágica. Fue así como un grupo explorador encuentra el objeto perdido en las manos del equipo Golden,el lider del grupo consigue recuperar la piedra y se la lleva a Arceus para encontrar un lugar adecuado donde esconderla.
  Arceus, esta vez, decide guardarla en lo mas profundo de la cueva Elhiam, ubicada en la region Elhiam, dicha cueva estaba cerrada bajo 5 llaves, cada una de las llaves se le fue entregada a un guardián para protegerla.
  En la actualidad, el equipo Golden, se reintegra después de 300 años de inactividad y amenaza con robar la piedra mágica. a consecuencia de ello se forma como en aquella vez un grupo explorador liderado por ti, tu mision es detener al equipo Golden antes de que se desate otra batalla sin fin.
  Bản này có thể là chơi trên PC hoặc NoSgba 14. #34
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  Newbie Town, Poke-mega region
  Posts
  218
  Rep Power
  36

  Pokemon Sky Island

  Spoiler:
  Author: Maku
  Rom base: Ruby AXV E
  History
  La aventura empieza escogiendo entre chico/chica.
  Acabas de acabar tus estudios a los 14 años y llegas en la región de Dovermont de vacaciones de verano.
  Decides emprender una aventura pokémon, pero, te consideran demasiado pequeño.
  Tu gran "astucia" te hace venir una idea, para "despistar" las personas que no te dejan salir o empezar tu aventura.
  Pero...Cuando salgas, ¿Que pasará?
  Eso lo descubrireis en... POKéMON SKy Islands Beta 1
  Screenshot  Video
  http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=oCR6Oxe-UAg
  Download: Chưa có  ----------------------------

  Spoiler:
  Pokemon Dark Dimeson
  Hack of Ruby
  Author: Stranger93


  POKEMON GOLDEN ISLAND
  Hack of Ruby
  Au: Dark_Angel

  Pokemon Cornalina

  Pokemon Primal

  Last edited by Sal; 06-06-2009 at 10:43 AM.

 15. #35
  Join Date
  Jun 2009
  Age
  22
  Posts
  3
  Rep Power
  0
  Năm 2007 bởi Gary.inc
  Hiện tại server upload hình ảnh ko vào được nên mong mọi người thông cảm.
  Hình ảnh khá, 3 con starter là PIPLUP, TOTODILE VÀ MUDKIP.
  Pokemon nhiều, từ Kanto -> Sinnoh.
  Legendary là Lugia (có khi còn nữa...)
  Hiệu ứng tuyết rơi khá đẹp mắt.
  Nhược điểm: tiếng éspanol (đang chờ bản dịch english)
  Link Download : http://www.filecrop.com/9565946/index.html
  Nếu thấy được thì thank mình cái nha

  Có hình rồi đây...  ---------------------------------

  Don't double post
  _Salamence_


  Ủa mình download được mà
  Cái này nữa thử xem: http://www.mediafire.com/?w2e0eajdlcm
  Last edited by Sal; 15-06-2009 at 06:04 PM.

 16. #36
  Join Date
  Jun 2009
  Age
  25
  Posts
  1
  Rep Power
  0

  A37 Pokemon Mystical Version [Game Completed]

  Pokemon Mystical Version
  Creator and team ~Gary
  Hack of Pkmn Ruby

  language: Latin Spanish

  History:
  In the region Kiuw Prof. Oak leaves you a pokemon in his lab. to help get you started your journey to stop the war Kerzal against DEOXIS, so you should do this to capture the 3 pokemons mystic (which are not yet identified who will be) but you should have to travel into space and fight deoxis ...
  In order to arrive at the space center must have full gyms...


  Credits:
  -Lucariofan Font of firered
  -Ozumas animation of the water Firered
  -kiledove down the stairs and houses of the people
  -WAH and Xiros by medium and large trees
  -PHO by sand-DP
  -Zel!X by the minisprites of the leaders of the gym
  -WesleyFG for the pokemon of DP
  -The rest is mine and mine alone ^ ^

  Screens:

  link down
  http://www.mediafire.com/?om0tejzwwwz
  nhớ thanks ...
  please thanks me ...

 17. #37
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  Newbie Town, Poke-mega region
  Posts
  218
  Rep Power
  36

  Pokemon Death Spawn

  Creator: Sparkcaster
  Hack of Fire Red
  History
  One day in july 27th.. Your brother brandon from patelburg city gym..he sends you a latter.. On the latter it says Hello (HERO/HEROINE) how are you doing? Today is your birthday right?your birthday is in july 27 isnt it? well then happy birthday! There is friend of mine in the same town you live..
  So just roam around and you will eventually find him..

  When you find him (WHICH BECOMES YOUR RIVAL LATER ON IN THE GAME) tell him this: Brandon said you need to get to hoenn..
  its is very important..

  After 2 more years...You now become 14 and you wake up. You go out to the first route without any pokemon. then your rival finds you in the route

  then he says You have a death wish or something? going out to a route with out any pokemon. then he takes you to the
  Proffrsors lab. then the prof gives you and your rival starter pokemon.. then you and your rival battle for testing which pokemon is
  batter. Then you go out on your journey. on your way on ROUTE 1040 you find three TEAM ROCKET GRUNT and one TEAM ROCKET ADMIN. you hide
  behind a Tree and listen to what they are saying. They are talking about the negative ganarator. the negative ganarator which effects a pokemon which causes it become a dark type pokemon. (FOR EXAMPLE-DARK TORCHIC) then they saw you spying on them.. then you battle those three team rocket

  grunt. and then the team rocket admin and grunt goes away.Then you go back to the prof lab and report it to the prof

  the prof explains what happens with the generator-The generator only detects pokemon the ganarator doesnt detect any human..
  if anyone takes any pokemon next to the ganarator it gives the pokemon Black Electrical shocks wich effects there brain
  and causes them to become dark pokemon. i wonder what is team rocket is doing with the generator? To stop that generator.
  humans cant stop it. only dark type pokemons can.. they also has to have alot of power lavel.. well there are 2 pokemons
  that meets the requirements..You either get DARKRAI or GERATINA to use his shadow ball attack on the generator.. then and
  only then the ganarator will be stopped. Trust me.. I have been a professor since i was 25.. and now i became old..
  i would stop it myself. but i am too weak. now its up to you.. you can only go and ask DARKRAI or GARATINA if they will help.
  if not the ganarator will keep on making pokemon into dark.. and turn the world into a place of crime. there will be no justice.
  so its only upto you.. Then he tells you about to stop the boss of team rocket giovanni first. Then he explained about

  to train your pokemon very well.He also explains about the 8 Pokemon GYM of the Gieno Region.He says beating those gym
  will help you on your adventure. And then you head for the gym and to stop team rocket. On your way to the journey you
  meet new pokemon trainers.. new raivals.. new gym leaders......

  Screenshot


  Spoiler:  Feature


  -New Characters (HERO AND HEROINE)
  -New Rivals
  -New Tiles
  -New Music
  -New Events
  -New Pokemons
  -New GYM Leaders
  -New MINI Games
  Xem chừng bản này có PKM D/P, cứ nhìn tượng con Darkrai là biết.

  Link down
  Đáng ra là phải patch, nhưng tớ patch sẵn cho mọi người đây.
  Chơi tốt.

  http://www.mediafire.com/?ttyymhzmz3l

  Kiểm tra kĩ Save Type nha, chuyển sang Flash 128 KB
  Last edited by Sal; 07-06-2009 at 03:39 PM.

 18. #38
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 ^^ *Pokémon Darkblue Version* ^^ [BETA 1 Available]

  cái bày hình như là ai đã post rùi
  hôm nay tui post lại cho anh em biết
  một số thông tin
  Hack Name:
  Pokèmon DarkBlue Versión ®.
  Author:
  *.Lex.*

  Original idea:
  Lex_14

  Base ROM:
  RUBYAXVE01 (Pokémon Ruby (US) )

  Language
  Spanish (Mex). (Maybe in english )

  Features:
  New Characters
  New Graphix (Tribute to Kyledove ^_^, A great Pixel Artist)
  A totally new region!!!:
  Kanji
  New trainers
  - New Events, Scripts and translation.
  - Sinnoh Pkmn's
  - PokéNav 2.0 With Phone and the Kanji region News via "E-Mail".
  . And much more!

  Scripts
  Lex

  Sprites:
  Tamagotchi, El Profe & Guille (A spriters of PokémonStats forums), Anna_Kymoyama, Xiros, Lex.

  Tiles:
  Kyledove, Saurav, Don Patch[/b], Dan!x/Numus, Forgotten Memory & Lex (Me).

  Story:
  In a region called Kanji, a couple of friends. Sahori and you find in a small forest a couple of Naetles, and decided to refer the teacher Kagome, mother of Sahori, and there begins the adventure.
  Moreover, the Terror Squad has Kanji, to seize the most powerful Pokemon that exists.
  8 new Gym Leaders. 3 new rivals, and some of the Pokémon Sinnoh region, will appear in this great adventure.

  ScreenShots:
  video
  http://www.youtube.com/watch?v=PZ9tT-R82Zo
  link down ????????
  http://wahackpokemon.com/es/descarga/hack-gba

  nhớ thanks cho 1 phát ....


  I*m BACK !

 19. #39
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokemon Pikachu Edition [Hack of: Pokemon crystal]

  một số thông tin
  Story:
  There is no specific story so it's same as in pokemon crystal.
  Also there are no new scripts but there are still major changes.

  IMPORTANT INFORMATION

  -I highly recommend that you play this on computer with +500% speed since it's very difficult to beat this game without using VBA
  -You've to go through Dark Cave in the beginning of the game
  -You've to pick up bicycle in Goldenrod bikeshop
  -If you've played beta 3 before you can continue the game in the point where you left IF you first DELETE TM 03 and TM 05 from your the TM/HM box in your backpack (the game may freeze if you've them when you continue playing with beta 3 save)
  -This is version 1.0 (not beta) so the game is finally complete
  Changes:


  Pikachu has 3 evolutions !
  You can catch all pokemon expect: Mew, Mewtwo, Togepi and Togetic, Cleffa and Igglybuff - If you want them you've to trade
  New trainers
  New looking areas (names will remain but areas are a lot different)
  New tiles
  New sprites
  20 new TMs !

  Pokemon that normally can't learn for example HM Cut or Fly can learn it now (for instance Heracross and Magnemite can learn fly and Meowth and Nidoran can learn Cut, also some fire-type pokemon can learn Flash now).

  Nearly all pokemon have their stats and types as in normal crystal (expect Stats changed: Smeargle, Magikarp, Pichu (+ Teddiursa and Phanpy are a little stronger) --> Types changed: Charizard, Aerodactyl and Gyarados (they're now part Dragon instead of Flying)
  Every pokemon needs higher level to evolve since you get high level pokemon soon as in my other hacks too. Also pokemon like Machoke, Kadabra, Graveler and Onix are able to evolve now without trading.
  Hints:
  Slowpoke evolves with Water Stone into Slowbro but Slowking is a lot more powerful than Slowbro and you can get Slowking by leveling up Slowpoke to certain level and it will evolve
  Pikachu has 3 evolution forms (Pikachu --> Raichu --> X ?)
  Brock can be battled in Johto (you can get to him from Blackthorn City)
  [ dịch : pikachu sẽ tiến hóa ra cấp 3 ...]  Videos:

  How to get through Dark Cave
  http://www.youtube.com/watch?v=6pOl_OhDZVs


  BUGS:
  -Worldmap looks same as in original crystal and it shouldn't be like that
  -There are probably bugs like: "Bulbasaur can learn TM Flamethrower"
  -Reply if you find these kind of bugs and I'll fix them

  Download here: http://www.zophar.net/download_file/17114

  have fun
  :hjc:
  I*m BACK !

 20. #40
  Join Date
  Nov 2008
  Location
  sinnoh ??
  Age
  25
  Posts
  261
  Rep Power
  64

  A43 Pokemon: The Hokum Trilogy

  đây là bản hack bên commu
  xem nhé
  Pokemon: The Hokum Trilogy

  Hack of:
  Gold

  Story
  Part One
  Kyle, a boy living in the region of Hokum is called the day he hits 10 to Proffessor Kip's Pokemon lab. Kip has a job for Kyle, he needs Kyle to deliver the Pokemon Eevee to Professor Oak in Pallet town. As Kyle makes his way to Pallet Town in the Kanto region he meets tough times, gym leaders, team rocket and familiar characters!!

  Part Two
  This may sound confusing but the events in Part Two happened before Part One, Part Two is just so you understand Part One abit more. Part Two is about Kyle's father Derek. Derek travelled across all the 8 islands of Hokum and defeated the 16 Gym Leaders in the Hokum Region. You play as him as you furfill his journey.

  Part Three
  This wont make much sence untill you complete Part One and Two but you have to travel to Hoenn to help Marc defeat the Nuron Rangers. This is the hardest in the series and will test your skills to the limits.

  Features
  - Cross traveling between Hokum, Kanto, Johto and (when i get permission) Rijon.
  - New storyline
  - New scripts
  - New sprites
  - Maps are overhauled
  - 12 badges to collect
  - Battle Halls
  - Johto is complete (except Silver Cave and New Bark Town)
  - Pokemon Centers have a third and (maybe) fourth floor!!

  Battle Halls
  There are 4 battle halls in the Johto region: Beginner, Ameteur, Pro and Expert. Battle Halls are buildings across the Johto region with Champions inside. You don't have to battle them but theyre good if you want to get noticed!!

  Old Screenshots


  Team
  Director/Mapper/Superviser - Ashandmisty
  Mapper - Arceux
  Mapper - Har D Har
  Scripter -
  Scripter -
  Beta tester - Mon94key
  Beta tester -
  General helper - Black_Phantom

  If you would like to join the team, please give proof of work. You are guarenteed a place

  Progress Report
  Totum Town
  COMPLETED TO PLAYABLE STANDARD

  Route 1
  COMPLETED TO PLAYABLE STANDARD

  Gargo Town
  Maps
  Events
  Other

  Route 2
  Maps
  Events
  Other

  Route 3
  Maps
  Events
  Other

  Route 4
  Maps
  Events
  Other

  Route 5
  Maps
  Events
  Other

  Harricot Town
  Maps
  Events
  Other

  Route 6
  Maps
  Events
  Other

  Cianwood City
  Maps
  Events
  Other

  Olivine City
  Maps
  Events
  Other

  Currently working on
  Fixing Text Errors
  Goldenrod City
  Ecruteak City

  Downloads
  http://www.sendspace.com/file/rk7ju0
  have fun
  I*m BACK !

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Similar Threads

 1. Thiên sứ mưa - Thiên Minh
  By Daraholic in forum Music Land
  Replies: 0
  Last Post: 10-06-2008, 07:22 AM
 2. Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ.( Ngô Tôn..Ella nhóm S.H.E)
  By nhokacminmin in forum Điện ảnh - Clip
  Replies: 0
  Last Post: 19-05-2008, 11:52 AM
 3. Trợ giúp hoàn thiện thiết kế forum IF
  By Oll in forum Code - Web - Graphics
  Replies: 0
  Last Post: 07-09-2007, 07:09 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •