Results 1 to 1 of 1

Thread: [Battle Network Rockman EXE 5] Soul Unison - Chaos Unison Guide

 1. #1
  Join Date
  May 2010
  Location
  Từ ... từ ... từ đâu ấy nhỉ??? 8-}
  Posts
  902
  Rep Power
  41

  [Battle Network Rockman EXE 5] Soul Unison - Chaos Unison Guide

  Battle Network Rockman EXE 5
  Soul Unison - Chaos Unison Guide

  Team of Colonel

  Spoiler:
  Knight Soul

  Spoiler:

  Soul Unison đầu tiên của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Knightman và Rockman
  Dùng chip hệ Breaking để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Super Armor
  • Charge chip hệ Breaking sẽ x2 damage
  • Khi dùng chip Non-Dimming chip sẽ trở nên invincible cho đến khi có thể di chuyển
  • Charge shot: Royal Wrecking Ball (đánh vào 8 Panels xung quanh Rockman, gây confuse, Damage: 10 x Buster Ranking + 30)
  • Chaos Charge Shot: Dark Drill (đánh vào 2 Panels trước mặt Rockman 5 hit, đẩy đối phương về phía sau, nếu đối phương không thể lùi nữa mà vẫn trong tầm tấn công sẽ bị dính đòn tiếp, Damage: 100 mỗi hit, số hit dao động từ 1 đến 5)


  Shadow Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ hai của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Shadowman và Rockman
  Dùng chip hệ Stealth để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Float Shoe, Anti Damage (ấn B + Left để dùng)
  • Charge chip hệ Sword Rockman sẽ tạo ra 1 clone dùng chip Sword đó đánh đối phương từ sau lưng
  • Charge shot: Long Sword (đánh vào 2 Panels trước mặt Rockman, gây invisible, Damage: 5 x Buster Ranking + 65)
  • Chaos Charge Shot: Dark Invisible (Rockman sẽ biến thành màu đen và Invincible nhưng sẽ mất kiểm soát, tấn công một cách Random)


  Tomahawk Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ ba của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Tomahawkman và Rockman
  Dùng chip hệ Wood để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Status Guard
  • Toàn bộ sân đấu biến thành Grass Panel
  • Từ từ hồi phục lại HP khi đứng trên Grass Panel
  • Dùng chip Non-Dimming hệ Wood trên Grass Panel sẽ x2 Damage và Panel đó biết thành Panel thường
  • Charge shot: Tomahawk Swing (đánh vào 6 panels 2 cột 3 hàng trước mặt Rockman, gây invisible, Damage: 10 x Buster Ranking + 70)
  • Chaos Charge Shot: Dark Lance (đánh vào cột Panel xa nhất trước mặt Rockman, đẩy đối phương về phía trước, Damage: 400)


  Number Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ tư của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Numberman và Rockman
  Dùng chip hệ Plus để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Number Open
  • Toàn bộ Non-Elemental Chip được +10 Damage
  • Charge shot: Dice Bomb (ném vào panels trước Rockman 3 ô, gây dam ở panel đó và 8 panel xung quanh, nhưng nếu ném trúng đối phương thì chỉ gây dam đối phương đó, gây invisible, Damage: (5 + 5 x Buster Ranking) x số trên súc xắc)
  • Chaos Charge Shot: Dark Plus (cộng 50 Damage cho chip có ghi dam kế tiếp)


  Toad Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ năm của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Toadman và Rockman
  Dùng chip hệ Aqua để kích hoạt
  Abilities:
  • Có thể núp trong Sea Panels nhưng sẽ hiện hình khi tấn công
  • Không bị trượt trên Ice Panels
  • Charge chip hệ Aqua sẽ x2 Damage
  • Chip Aqua được +30 Damage khi đứng trên Sea Panel
  • Charge shot: Homing Note (bắn ra nốt nhạc đuổi theo đối phương với tốc độ khá nhanh, gây paralyze, Damage: 10 x Buster Ranking + 20)
  • Chaos Charge Shot: Dark Wide (đánh vào tất cả các Panel trước mặt nằm ở cùng hàng và 2 hàng trên dưới, xuyên qua mọi vật nhưng vẫn bị chặn lại bởi các trạng thái phòng thủ của đối phương, Damage: 300)


  Colonel Soul

  Spoiler:

  Soul Unison cuối cùng của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Colonel, được kết hợp từ Colonel và Rockman
  Dùng chip hệ Obstacle để kích hoạt
  Abilities:
  • Có thể đổi charge shot thành một chip Non-Dimming, Non- Elemental
  • Các Obstacles trên sân biến thành Colonel Army
  • Charge shot: Screen Divide (đánh vào 3 ô thành hình chữ V với mũi nhọn quay về sân đối phương, 3 ô đó là 3 ô nào tuỳ thuộc vào enemy gần Rockman nhất, Damage: 10 x Buster Ranking + 40)
  • Chaos Charge Shot: Dark Sound (tạo ra một con Rarapappa trước mặt và Paralyze enemy mỗi khi nó thổi kèn)  Team of Blues

  Spoiler:
  Magnet Soul

  Spoiler:

  Soul Unison đầu tiên của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Magnetman và Rockman
  Dùng chip hệ Elec để kích hoạt
  Abilities:
  • Charge chip Non-Diming hệ Elec sẽ x2 damage
  • Không bị ảnh hưởng bởi Magnet Panels
  • B + Left sẽ đóng băng tất cả các Enemy cùng hàng
  • Charge shot: Magnet Bolt (Hút enemy cùng hàng gần Rockman nhất, nếu enemy bị hút đến ô ở trước Rockman sẽ bị Damage và Paralyze, Damage: 10 x Buster Ranking + 30)
  • Chaos Charge Shot: Dark Thunder (bắn ra một cục Thunder đuổi theo đối phương với tốc độ chậm, nếu đánh trúng sẽ gây Paralyze, Damage: 200)


  Gyro Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ hai của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Gyroman và Rockman
  Dùng chip hệ Wind để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Float Shoe và Air Shoe
  • Dùng 1 chip Non-Diming hệ Wind sẽ làm chip Non-Diming hệ Wind hoặc Non-Elemental sau đó x2 Damage
  • Charge shot: Tornado Arm (đánh vào 3 Panels trước mặt Rockman, gây flinch, Damage: 5 x Buster Ranking + 15 cho mỗi hit, ô gần Rockman nhất dính 1 hit, ô tiếp theo dính 2 hit và ô xa nhất dính 3 hit)
  • Chaos Charge Shot: Dark Tornado (đánh vào Panel cách vị trị đứng của Rockman 1 Panel về phía trước, nếu đánh trúng 1 vật gì đó thì 8 Panels xung quanh cũng mọc lên 8 cái Tornado, Damage: 50 cho 1 hit, tối đa 8 hit)


  Napalm Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ ba của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Napalmman và Rockman
  Dùng chip hệ Fire để kích hoạt
  Abilities:
  • Rockman đi an toàn trên Lava Panels, nhưng bị tụt HP khi đứng trên Sea Panels
  • Non-Diming chip hệ Fire được + 40 Damage
  • Dùng chip trên Lava Panel sẽ được + 10 Damage và Lava Panel đó biết thành Panel thường
  • Charge Chips hệ Fire sẽ thả 1 quả Napalm bomb vào enemy gần nhất với Damage gấp đôi chip được Charge
  • Charge shot: Fire Vulcan (đánh vào Panel có enemy cùng hàng trước mặt gần Rockman nhất và Panel ở sau đó, Damage: 5 x Buster Ranking + 5 cho 1 hit, tối đa 3 hit)
  • Chaos Charge Shot: Dark Meteor (một mưa thiên thạch rơi Random xuống sân đối phương gây hiệu ứng Break Panel, gây Invisible, Damage: 100 mỗi hit)


  Search Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ tư của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Searchman và Rockman
  Dùng chip hệ Cursor để kích hoạt
  Abilities:
  • Các Enemy không thể tàng hình dưới mọi hình thức
  • Custom Screen được trang bị Shuffle
  • Charge shot: Scope Gun (bắn vào Enemy đứng gần nhất bất kể là ở đâu, loại bỏ trap, xuyên Invisible, gây Flinch, Damage: 10 + 2 x Buster Ranking)
  • Chaos Charge Shot: Dark Circle (Charge Shot duy nhất gây Freeze Time, các tâm ngắm nối đuôi chạy xung quanh sân đối phương, ấn A cho tâm dừng lại và gây Dam các Panel đó, Damage: 300)

  (Mẹo: ép sân sẽ tăng số hit)

  Meddy Soul

  Spoiler:

  Soul Unison thứ năm của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Meddy và Rockman
  Dùng chip hệ Recovery để kích hoạt
  Abilities:
  • 2 vị trí cuối của Custom Screen sẽ xuất hiện 2 viên thuốc, chỉ được chọn một trong hai, dùng như 1 chip Plus, các màu có các cộng dụng khác nhau:
   • Màu hồng: Hồi HP
   • Màu đen: gây Blind
   • Màu trắng: gây Paralyze
   • Màu vàng: gây Confuse
   • Màu tím: gây HP Bug
  • Charge shot: Capsule Bomb (ném 1 quả bom vào panel thứ 3 ở phía trước, nổ panel đó và 2 panel trên dưới panel đó, nếu ném trúng Enemy thì chỉ gây Dam panel đó, gây invisible, Damage: 10 x Buster Ranking + 30)
  • Chaos Charge Shot: Dark Recover (hồi 1000 HP)


  Blues Soul

  Spoiler:

  Soul Unison cuối cùng của Battle Network Rockman.EXE 5: Team of Blues, được kết hợp từ Blues và Rockman
  Dùng chip hệ Sword để kích hoạt
  Abilities:
  • Trang bị Reflect: ấn B + Left để dùng
  • Charge Chips hệ Sword sẽ x2 Damage và biết thành chip dạng Fumikomi tương ứng
  • Charge shot: Wide Sword (đánh vào 3 ô ở cột trước mặt Rockman, Panel giữa là Panel ngay trước mặt Rockman, Damage: 10 x Buster Ranking + 70)
  • Chaos Charge Shot: Dark Sword (đánh vào 6 Panel trước mặt Rockman 3 hàng 2 cột, Damage: 400)


  Credits: [T]ornado[H]awk
  Thanks:
  Capcom - Làm ra game
  Photobucket.com - Nơi up ảnh
  Creativeuncut.com - Cung cấp ảnh Soul Chaos (nền trắng)
  Poke-mega.org - Cung cấp ảnh Soul Chaos Wallpapers và là nơi post bài này
  MegaMan-Wikia.com - Cung cấp số liệu
  Và bất cứ ai dành thời gian đọc bài này


  Xin hết.


  Phiền đại ca mod nào đó edit bài em xoá dòng chữ này đi và lock topic dùm.

  Đã lock topic !

  Gregory
  Last edited by Gregory Adamston; 27-08-2012 at 07:06 PM.
  Spoiler:

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •