2012/09/30

Facebook Fanpage Content Request (Megaman)


Bắt đầu từ hôm nay, mọi thành viên 4rum đều có thể yêu cầu nội dung mình muốn gửi cho Facebook Fanpage. Nhằm phát triển độ phong phú của nội dung, mọi người hãy tích cực tham gia nhé. Mọi nội dung cần đăng xin hãy post bên dưới.

Nội dung có thể bao gồm tranh ảnh, Fanfic(lưu ý fanfic phải để trong file đính kèm dưới dạng văn vản words) hoặc những gì có liên quan đến nội dung Megaman.

Namdiablo
Poke-Mega.org