Xin dành tặng mọi người một chap Pokemon Pippi Eng mà mình có. Nếu có thời gian sẽ scan tiếp. Lần đầu scan nếu có gì lỗi xin thông cảm.
http://www.mediafire.com/?hhs4i2xi2859b8j