Megaman Battle Network Manga

Team Cocoroco vẫn đang thực hiện tiếp dự án Megaman Battle Network Manga, game phỏng theo như trong truyện chứ không đi như game GBA

Nhìn khá hấp dẫn vì đi đúng như trong Manga và khá chi tiết như sprites trong game

1 số hình ảnh trong game:1 vài video giới thiệu trong game :


YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


------------------------------------
Sẽ tiếp tục update