phim rất hay. nói chung là pokemon có ngôn ngữ riêng nhưng mà chả lẽ nó cứ xxxzzzyyy thì bạn xem sao mà hiểu được