Trước đây mình đã từng xem qua megaman battle network beast nhưng tội mỗi cái bây giờ kím hổng ra!
Các Bạn có ai bik thì cho mình link dow tất cả nhé!! Tieng anh hay nhật đều đc. Thanks!