Rockman EXE
Phantom of NetworkỜ thì sau khi mọi người biết Megaman BN kết thúc sau sự kiện Gregar / Falzar ( không tính cái crossover vào vì nó quá failed ) thì Capcom âm thầm lặng lẽ tung ra thêm 1 phần kế tiếp của MBN nếu tính theo phương diện anime thì nó là phiên bản kế tiếp của BN6 , nhưng trớ trêu thay là chỉ thuộc trên dạng Mobile Game và chỉ phát hành ở Nhật năm 2005

Game lấy từ nền móng Megaman Battle Network 4 RedSun / BlueMoon
Bosses xuất hiện trong Phantom of Network :

- Bass.EXE
- Cache
- DrillMan.EXE
- FireMan.EXE
- GutsMan.EXE
- IceMan.EXE
- HatMan.EXE
- JammingMan.EXE
- ProtoMan.EXE
- Roll.EXE
- ShadowMan.EXE
- WoodMan.EXE


Đa phần các bạn sẽ thấy boss trong phiên bản này trừ JammingMan.EXE, ProtoMan.EXE, Hatman.EXE thì ngoài ra tất cả mang màu hồng do JammingMan.EXE điều khiển

1 số thông tin về 2 nhân vật mới :

Hatman.EXE

-Xuất hiện thêm trong series thứ 2 của Mobile EXE là Rockman.EXE Legend of Network, sẽ update topic này sau


------------------------------------JammingMan.EXE

------------------------------------Cache
True Form


Spoiler:


Hình ảnh trong game

Videos


Gameplay:

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Vs Cache OST:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Cache's Server OST:
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


--------------------------------------------------------


Sẽ update tiếp series tiếp theo của EXE Mobile : Rockman.EXE Legend of Network sau

Note: Hình ảnh lấy từ http://megaman.wikia.com